News
Update date: 30 March 2016

Zajęcia teatralne w Kuźni Kultury


Zajęcia poprowadzi mgr Bartłomiej Adamski - pedagog pracy kulturalno-oświatowej, wieloletni recytator, uczestnik OKR w kategoriach recytacji, poezji śpiewanej, monodramu (teatru jednego aktora), w tym na stopniu okręgowym i centralnym. Ponadto zawodowo doświadczony prawnik i manager.

Zajęcia Teatru Słowa skierowane są do młodzieży +13 i będą obejmowały zajęcia z kultury żywego słowa, czyli naukę sprawnego posługiwania się mową, wystąpień publicznych, autoprezentacji, przełamywania barier i radzenia sobie ze stresem podczas mówienia. Ponadto przedmiotem zajęć będzie wprowadzenie podstaw dramatu, ruchu i gestu scenicznego, dramy i interpretacji tekstu literackiego oraz intensywne ćwiczenia dykcji i impostacji głosu, w tym elementy śpiewu.

Celem działania Teatru Słowa jest też wyłonienie niewielkiej grupy zdolnej młodzieży, która realizować będzie spektakle teatralne, skupiające uwagę widza na doświadczeniach i zmaganiach młodego człowieka we współczesnym świecie. Młodzież będzie miała okazję aktywnie kreować kształt i charakter Teatru Słowa jako formy wyrażania, a nawet odreagowania własnych przeżyć i emocji.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 4 kwietnia w godz. 17.00-19.00 - wstęp wolny.


Search