News
Update date: 24 March 2016
Author: olza

SPORTOWY WEEKEND 22-24 kwiecień 2016


SPORTOWY WEEKEND 22-24 KWIECIEŃ 2016


SEMINARIUM „SPORT i ZDROWIE”
Piątek 22 kwietnia, Hotel „PODIUM” Wisła, godz. 17:00
- prezentacja możliwości systemu Functional Movement Screen (FMS), który jest zestawem prostych prób ruchowych, służących do diagnozy zdrowych, aktywnych ruchowo osób w celu oceny stopnia ryzyka wystąpienia u nich kontuzji, identyfikacji słabych ogniw łańcucha kinematycznego i dysfunkcyjnych wzorców ruchowych
- przedstawienie zasad utrzymania gibkości, oraz rozciągania mięśni podatnych na skracanie pod wpływem treningu, oraz przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które powinny obowiązywać wszystkich uprawiających sport /nartorolki, rowery/
- omówienie podstawowych linii produktów, oraz zasad właściwego stosowania suplementacji w sporcie
- problematyka diagnostyki i leczenia kontuzji najczęściej występujących u osób uprawiających narciarstwo biegowe i kolarstwo MTB
- omówienie najbardziej istotnych zagadnień związanych z dietetyką sportową
- przedstawienie zagadnień związanych z systemem badań wysiłkowych pozwalających określić poziom wytrenowania sportowców uprawiających narciarstwo biegowe i kolarstwo MTB

Uczestnicy zajęć będą mogli skorzystać po zakończonych prezentacjach z konsultacji u naszych ekspertów i poddać się testom FMS i analizie składu ciała

Udział w seminarium, konsultacje i testy są BEZPŁATNE, a każdy uczestnik seminarium otrzyma drobne upominki przygotowane przez firmę NUTREND


NARCIARSKI TRENING Z MISTRZEM
Sobota 23 kwietnia - Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego
/o miejscu i godzinie rozpoczęcia treningu poinformujemy na naszych stronach www/
Trening zrealizujemy w formule treningów przygotowawczych stosowanych na zajęciach kadry narodowej w narciarstwie biegowym. Są to zajęcia imitacyjne z kijami, zajęcia z taśmami treningowymi, zajęcia na nartorolkach. Trening poprowadzą eksperci – trenerzy Kadry Narodowej, wielokrotni Mistrzowie Polski

KOLARSKI TRENING Z MISTRZEM
Niedziela 24 kwietnia - Ustrońska Szkoła MTB, JBG2 PROFESSIONAL MTB TEAM, BATEK LIFE
/o miejscu i godzinie rozpoczęcia treningu poinformujemy na naszych stronach www/
Trening poprowadzą eksperci – Wicemistrzowie Świata, wielokrotni Mistrzowie Polski, najlepsi polscy kolarze MTB

 


TAGI: Sporty\sport
Search