News

Update date: 1 March 2016
Regionalny Konkurs Kroszonkarski

18 marca o 9.00 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy odbędzie się XIII Regionalny Konkurs Kroszonkarski, adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia w obrzędowości ludowej związanej z okresem świąt wielkanocnych. Organizatorami konkursu są Małgorzata Kozielska i Krzysztof Janiszewski.

XIII REGIONALNY KONKURS KROSZONKARSKI W NĘDZY

Organizator konkursu:
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy
tel. 32 410 24 35
ul. Jana Pawła II 41a
47-440 Nędza

Cele konkursu:
Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia w obrzędowości ludowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych.

Adresaci:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Termin:
Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 18 marca 2016 r. o godzinie 9 00 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III – po 2 uczniów,
- uczniowie klas IV-VI – po 2 uczniów,
- uczniowie klas gimnazjum – po 2 uczniów.
2. Na konkurs należy przynieść ze sobą jedną kroszonkę wykonaną techniką:
- rytowniczą (drapane),
- batikową (pisane woskiem),
- innymi tradycyjnymi i nowatorskimi technikami (np. oklejane).
3. W czasie trwania konkursu należy:
- wykonać jedną pracę dowolną techniką z własnych materiałów.
4. Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i estetyczne.
- Oceny prac dokona jury w składzie etnograf, plastyk, twórcy ludowi.
5. W każdej kategorii wiekowej będą przyznane nagrody i wyróżnienia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania prac.
7. Udział w konkursie należy zgłosić najpóźniej do 11.03.2015r.

Serdecznie zapraszają:
organizatorzy konkursu: mgr Małgorzata Kozielska i mgr Krzysztof Janiszewski


Search