News
Update date: 2 February 2016
Author: Cieszyn

Bibliotheca Tessinensis


Bibliotheca Tessinensis” - prezentacja nowego tomu zawierającego „Dziennik” Andrzeja Cinciały z lat 1846-1853.

W piątek 5 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się prezentacja nowego tomu serii „Bibliotheca Tessinensis” zawierającego edycję pochodzącego z lat 1846-1853 dziennika Andrzeja Cinciały (1825-1898), pioniera polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim.

W prezentacji obszernej, obejmującej dwa woluminy publikacji udział weźmie jej autorka dr Marzena Bogus, autor wprowadzenia językowego prof. Zbigniew Greń oraz redaktor naukowy tomu prof. Janusz Spyra. Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli także inni uczestnicy prac nad edycją „Dziennika”. Podczas prezentacji możliwy będzie zakup publikacji po cenie promocyjnej.

Bliższe informacje na temat nowego wydawnictwa oraz książkę w wersji PDF znaleźć można pod adresem: www.kc-cieszyn.pl.

"Bibliotheca Tessinensis" jest wydawniczą serią źródłową, mającą na celu upowszechnianie nieznanych lub trudnodostępnych źródeł historycznych odnoszących się do przeszłości Śląska Cieszyńskiego, od średniowiecza po czasy najnowsze, a ponadto źródeł o znaczeniu uniwersalnym, przechowywanych na terenie Śląska Cieszyńskiego i stanowiących trwały składnik dziedzictwa piśmienniczego regionu.

"Bibliotheca Tessinensis" ukazuje się od 2004 r., w dwóch podseriach, z których jedną - zatytułowaną "Series Polonica" - wydaje Książnica Cieszyńska, a drugą - zatytułowaną "Series Bohemica" - Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

Kolejne tomy poszczególnych podserii, ukazujące się niezależnie od siebie, stosownie do organizacyjnych i finansowych możliwości wydawców, przygotowywane są do druku według wspólnej instrukcji wydawniczej, zachowując ujednolicony układ typograficzny, podobną szatę graficzną oraz ciągła numerację w ramach całej serii.


Search