News

Update date: 25 January 2016
Konkurs na wierszyk walentynkowy

Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach zaprasza do udziału w konkursie na wierszyk walentynkowy.

Regulamin III Konkursu na wierszyk walentynkowy.

1. Wiersze należy nadsyłać do 11 lutego 2016 r.
2. Obowiązuje dowolna forma wiersza.
3. Prace powinny zawierać 1 wiersz miłosny.
4. Prace należy nadsyłać na adres mailowy dkborucin@tlen.pl
5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
6. Nadesłane prace nie powinny być wcześniej publikowane.
7. Wyniki zostaną ogłoszone 12 lutego 2016r.
8. Dla laureatów konkursu przewidujemy nagrody.
9. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, oświadczenie do posiadania praw autorskich do wiersza oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
10. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania wiersze przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
11. Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach.


Search