News
Update date: 5 December 2015

Nowy szlak w Gminie Żarki.


Oficjalne otwarcie szlaku z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego, przedstawicieli Centrum Rozwoju Lokalnego, a także mieszkańców i sympatyków turystyki już za nami. W ramach otwarcia inicjatorzy Andrzej Jakóbczak i Adam Zamora przedstawili założenia projektu oraz oprowadzili uczestników po nowo otwartym szlaku.
- Nieformalna grupa mieszkańców Przewodziszowic zwana Przyjaciele Jury wykonała szereg działań mających na celu zagospodarowanie jednego z bardziej urokliwych jurajskich zakątków w obszarze skałek Rajce w Gminie Żarki. Wykonaliśmy prace związane z odsłonięciem skał, zabezpieczeniem ostańców i wytyczeniem szlaku w kolorze brązowym -mówi Andrzej Jakóbczak, lider nieformalnej grupy Przyjaciele Jury.
Szlak Rajce to trakt oznaczony brązowym kolorem, prowadzi do najważniejszych skałek w okolicach Przewodziszowic: Ostańca Przy Brzozie, Skały Strażnica (kiedyś znajdowała się tu warownia, wybudowana przez Kazimierza Wielkiego), Skały Studnia z unikatową studnią wyżłobioną w ostańcu skalnym, o głębokości ok. 10 m, Ostańca Rajce -jednego z najwyższych i najbardziej urokliwych w powiecie myszkowskim.
Zapraszamy do Gminy Żarki.


Search