News

Update date: 1 December 2015
Author: Miasto Ustroń
Konkurs na projekt logo Miasta Ustroń

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt logo Miasta Ustroń. Przewidziane atrakcyjne nagrody pieniężne: I miejsce: 10 000 zł, II miejsce: 2 000 zł, III miejsce: 1 000 zł.

Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo Miasta Ustroń, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną miasta. Logo powinno budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę miasta.


Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych oraz osób prawnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie www.logo.ustron.pl i przysłanie za jego pomocą projektu logo.
Czas trwania konkursu od 9 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2016 r.

Regulamin dostępny na stronie konkursu www.logo.ustron.pl.

 


Search