News

Update date: 6 November 2015
Film. Rekreacja w Gminie Żarki.

Zapraszamy do  oglądania nowego filmu na temat możliwości rekreacyjnych

w gminie Żarki. Autorem filmu jest Krzysztof Zygalski, a aktorami aktywni mieszkańcy

Gminy Żarki, sympatycy i przyjaciele. Film dostępny pod adresem:

https://youtu.be/ckSffPxTAoE

Gmina Żarki we współpracy z Krzysztofem Zygalskim zrealizowała już kilka filmowych

inicjatyw. Zapraszamy do oglądania:

Turystyka kulturowa w Gminie Żarki https://www.youtube.com/watch?v=WExlj-eaUxU

Turystyka religijna w Gminie Żarki https://www.youtube.com/watch?v=Pqi2HiL2gAc

Turystyka edukacyjna w Gminie Żarki https://www.youtube.com/watch?v=v0F0EmZtgV4

Turystyka rekreacyjna w Gminie Żarki https://youtu.be/ckSffPxTAoE


Search