News

Update date: 10 October 2015
Śladami Juliusza Rogera w 150. rocznicę śmierci

Rudy wspominają Juliusza Rogera - medyka wspomagającego ubogich, twórcę szpita w Rudach, znakomitego entomologa i kolekcjonera pieśni ludowych. W tym roku przypada 150. rocznica śmierci. Bogaty program imprez przygotowano na 17 października.


Search