News
Update date: 1 September 2015
Author: Cieszyn

Tradycyjna Zagroda Rolna – skansen w Ochabach


Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” zaprasza na wycieczkę rowerową do Tradycyjnej Zagrody Rolnej – skansenu w Ochabach. Zbiórka – Rynek w Cieszynie, 20 września o godz: 9.00

Przejazd do Tradycyjnej Zagrody Rolnej przez Osiedle Bobrek - Wschód do Zamarsk, następnie żółtym szlakiem rowerowym do Dębowca. Odpoczynek przy tężni solankowej. Następnie przejazd do Ochab do skansenu.

Tradycyjna Zagroda Rolna – Skansen Ochaby to największe na południu Polski muzeum zabytków z gospodarstw rolnych, rybackich i wszelkiego rodzaju urządzeń i sprzętu domowego z różnych okresów historii. Odrębną kolekcję stanowią zabytkowe samochody i inne pojazdy. Eksponaty znajdują się w tradycyjnej wiejskiej zagrodzie złożonej ze stajni z wozownią, stodoły, chaty, wiatraka i wiaty.

Wycieczkę poprowadzi Roztrzapek.


Search