News
Update date: 14 July 2015

Piknik Odpustowy oraz I Gra Miejska


W sobotę, 18 lipca w ramach odpustu parafialnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się Festyn Odpustowy w Dębinie oraz I Gra Terenowa, której celem będzie przejście 7-kilometrowego odcinka, na którym na zawodników czekać będą punktowane zadania.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!!!

Organizatorami imprezy są miejskie rady osiedlowe, rada parafialna, MOKSiR i OSP. Gra rozpocznie się o godz. 15:30 na osiedlu w pobliżu zewnętrznej siłowni, a zakończy ok. godz. 19:15 w Parku "Dębina".

• Udział w zabawie będą mogły brać drużyny składające się przynajmniej z trzech (a maksymalnie z sześciu) zawodników.
• Karty uczestnictwa oraz regulamin dostępny będzie 18 lipca od godz. 15:30 w biurze zawodów (teren siłowni zewnętrznej).
• Zadaniem drużyny będzie przejście odcinka o długości ok. 7 km.
• Na zawodników czekać będzie 6 zadań-zagadek (za każdą poprawną odpowiedź uczestnicy będą otrzymywać 1 punkt).
• Start o godz. 16:00 z osiedla.
• Meta - Park "Dębina".
• Czas na zaliczenie wszystkich zadań i dotarcie do celu - max. 120 minut.
• Drużyny startować będą co 5-10 minut.
• Pula nagród wynosi 600 złotych (sprzęt elektroniczny).
• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - Park "Dębina", godz. 19:15.

Serdecznie zapraszamy!!!


Search