News
Update date: 7 July 2015
Author: olza

Muzeum na kółkach


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy” oraz gminą Cieszyn zapraszają do obejrzenia projektu „Muzeum na kółkach”. Nowoczesna ekspozycja połączona z bogatym programem edukacyjnym w telegraficznym skrócie przybliży historię tysiąca lat dziejów społeczności żydowskiej w Polsce. Projekt do 2016 roku odwiedzi 47 miejscowości. W dniach 13-15 lipca br. Muzeum będzie gościć na rynku w Cieszynie.

Projekt ma na celu przypomnieć o współistnieniu społeczności polskiej i żydowskiej na przestrzeni tysiąca lat. Poprzez trójwymiarową makietę sztetla przybliżamy najważniejsze miejsca typowego polsko-żydowskiego miasteczka. Opowiadamy również o jidysz, hebrajskim i polskim – trzech współistniejących i przenikających się językach, którymi posługiwali się polscy Żydzi. Ekspozycji towarzyszyć będzie szereg działań edukacyjnych i kulturalnych.

Przez wieki Polska była najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia umysłowego, religijnego i kulturalnego. Żydzi stanowili 10 procent ludności Polski. Cieszyn to ważny punkt na mapie polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Początek żydowskiego osadnictwa w Cieszynie nastąpił w pierwszej połowie XVI wieku. Prawdopodobnie miało ono związek z przejściem miasta pod panowanie Habsburgów. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1531 roku. W tym roku Żyd Jakub zakupił dom w Cieszynie. Jeszcze w 1939 roku, Żydzi stanowili około 15% wszystkich mieszkańców miasta.


Search