News
Update date: 17 May 2015

Wypas owiec w rezerwacie Góra Zborów w Podlesicach


Jak co roku na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów prowadzony jest wypas zwierząt gospodarskich, w tym roku możemy zobaczyć stado 45 owiec. Owce trwale wpisały się już w jurajski krajobraz i stanowią swoistą atrakcję turystyczną.
Tradycje pasterskie na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej w ostatnich kilku dziesięcioleciach praktycznie całkowicie zanikły, co przyczyniło się do zastania muraw kserotermicznych, łąk i pól. W odnowieniu tego unikatowego krajobrazu pomagają nam owce, które przybrały miano „naturalnych kosiarek”. Głównym zadaniem wypasu jest odtworzenie, ochrona, oraz zachowanie cennych, charakterystycznych dla tego terenu siedlisk ciepłolubnych porastających wzgórza jurajskie (murawy kserotermiczne), które zawdzięczają swoje istnienie kilkusetletniej działalności człowieka. Wypas rozpoczął się w połowie maja i potrwa do jesieni.
Zapraszamy na spacer po rezerwacie przyrody Góra Zborów i obserwacje prowadzonego wypasu owiec.


Search