News
Update date: 26 March 2015

Tukej piyknie godomy - Konkurs Gwary Śląskiej 2015


Kolejna edycja Konkursu Gwary Śląskiej „Tukej piyknie godomy” organizowanego w ramach Tygodnia Bibliotek 2015 odbędzie się 14 maja 2015 roku.

Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Racibórz oraz Starosta Powiatu Raciborskiego. Konkurs ma na celu kształtowanie tożsamości i świadomości regionalnej i lokalnej, popularyzację śląskiego dziedzictwa kulturowego oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Biblioteka zaprasza do udziału w konkursie dzieci do lat 6, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz młodzież uczącą się w szkołach ponadgimnazjalnych. Wystarczy zapoznać się z regulaminem, wypełnić kartę zgłoszeniową oraz przygotować krótkie wystąpienie. Przyjmowanie zgłoszeń upływa 6 maja.

Dodatkowe informacje dostępne są w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej, Rynek 12 lub pod numerem 32 415 44 49.

KARTA ZGŁOSZENIA uczestnika konkursu „Tukej Piyknie Godomy” do pobrania TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU GWARY ŚLĄSKIEJ „Tukej piyknie godomy” organizowanego w ramach Tygodnia Bibliotek 2015 „Wybieram Bibliotekę” pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz i Starosty Raciborskiego

1. Cele konkursu:
- kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej,
- popularyzacja śląskiego dziedzictwa kulturowego,
- pobudzanie aktywności twórczej.

2. Organizatorzy konkursu:
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Raciborza i powiatu raciborskiego.
Uczestnicy konkursu oceniani będą w następujących grupach wiekowych:
- dzieci przedszkolne,
- uczniowie szkół podstawowych,
- uczniowie szkół gimnazjalnych,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

4. Warunki konkursu
- Każdy z uczestników wygłasza jeden tekst mówiony prozą lub wierszem.
- Czas trwania występu nie może przekroczyć 5 minut.
- Cennymi będą teksty o tematyce historycznej, opisującej autentyczne wydarzenia z przeszłości, opis tradycyjnych obrzędów ludowych, autentyzm stroju ludowego, w którym uczestnicy występują.
- Jury konkursu może zadawać uczestnikom konkursu dodatkowe pytania, łączące się z wygłaszanym tekstem, obyczajami ludowymi, opisem stroju ludowego, itp.
- Jury konkursu oceniało będzie:
• autentyczność gwary,
• wartości poznawcze tekstu,
• dobór tekstu do okoliczności (do tematu, osoby, stroju),
• ogólny wyraz artystyczny (interpretacja tekstu),
• autentyczność stroju i ewentualnych rekwizytów.

Uczestnicy występują wyłącznie indywidualnie, nie będą oceniane scenki rodzajowe.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez uczestnika karty zgłoszenia i dostarczenie jej lub wysłanie na adres organizatora – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla, ul. Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz, (biblrac@poczta.onet.pl, tel./fax 32 415 37 24 ) z dopiskiem – Konkurs Gwary Śląskiej „Tukej piyknie godomy”, w terminie do 06 maja 2015 r.
- W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia eliminacji. Uczestnicy konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie.

- Finał konkursu odbędzie się 14 maja 2015 r. o godz. 9.30 w Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Rynek 12.

5. Nagrody
- Nagrody przyznawane będą w każdej grupy wiekowej.
- Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
- Najlepsi uczestnicy oprócz dyplomów otrzymają nagrody rzeczowe.
- Przedszkola i szkoły szczególnie wyróżniające się w konkursie otrzymają dodatkowe wyróżnienia w postaci dyplomów.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
Rynek 12, telefon 32 415 44 49; mail wicon@biblrac.pl

 


Search