News

Update date: 25 March 2015
Zagłosuj na Najbardziej Inspirujący Projekt

Wspólny Sekretariat Techniczny ogłasza kolejną edycję Konkursu na Najbardziej Inspirujący Projekt, którego celem jest zapoznanie opinii publicznej z kolejnymi ciekawymi projektami realizowanymi w ramach Programu.

Do konkursu zostały nominowane projekty, których realizacja została zakończona najpóźniej w 2014 i 2015 roku. Projekty zostały nominowane przez pracowników czeskich krajskich i polskich urzędów marszałkowskich, którzy wybierali najlepsze projekty spośród tych zrealizowanych na obszarze danego regionu. Podczas nominowania projektu brano pod uwagę jako wkład w osiągniecie celów Programu, rozwoju relacji transgranicznych, oddziaływanie projektu na obszar przygraniczny oraz wyjątkowość działań. Łącznie nominowanych zostało 15 projektów, z których mają Państwo możliwość wybrania swoich faworytów w niniejszym głosowaniu. Prosimy o wybór tych projektów, które według Państwa najlepiej spełniają powyższe kryteria i mogą stanowić inspirację do naśladowania dla kolejnych podmiotów. Opis projektu jest uwidoczniony po kliknięciu na jego nazwę. Każdy uczestnik głosowania może wybrać 3 projekty od najbardziej do najmniej inspirującego.

Głosowanie zostanie zakończone dnia 10.04.2015 roku a wylosowani głosujący mogą otrzymać drobne przedmioty upominkowe. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi nie tylko na Wydarzeniu Rocznym Programu, ale także na stronach internetowych Programu. Zwycięskie projekty zostaną również zaprezentowane w ramach kolejnych akcji promujących Programu.

Projekt Gminy Krzyżanowice i Partnerów - 01516 "Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Odra i Olza".

Głosować można TUTAJ

Za wszytskie oddane głosy serdecznie DZIĘKUJEMY!


Search