News

Update date: 6 February 2015
IV Bieg Twardziela

Jeśli lubisz wyzwania, weź udział w IV Biegu "Twardziela" o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz, który odbędzie się 28 lutego. Start o 11.00 w Arboretum Bramy Morawskiej.

Impreza ma na celu propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, popularyzacja biegów przełajowych i popularyzacja nordic walking. Organizatorami biegu są: OSiR Racibórz, Urząd Miasta Racibórz, UKS "VICTORIA" przy SP 15 w Raciborzu oraz MKS-SMS "VICTORIA" Racibórz. Zgłoszenia odbędą się w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10.30. Dla uczestników przygotowano nagrody. Organizatorzy zapewniają również gorący posiłek.

IV BIEG „TWARDZIELA” O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ Racibórz - 28.02.2015 r.

R E G U L A M I N

1. Nazwa biegu – IV BIEG „TWARDZIELA” O PUCHAR PREZYDENTA
MIASTA RACIBÓRZ
2. Data przeprowadzenia - 28.02.2015r. (sobota)
3. Typ biegu - p r z e ł a j o w y
4. Cel imprezy:
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
- popularyzacja biegów przełajowych
- popularyzacja Nordic Walking
5. Miejsce:
- Racibórz, „Arboretum Bramy Morawskiej” – (kompleks leśny „OBORA”).
- Biuro zawodów, przebieralnie i przechowalnia bagaży mieścić się będą na terenie kąpieliska OSiR-u, przy ul. Markowickiej 1
6. Godzina startu: bieg i Nordic Walking - 11:00 - „Arboretum Bramy Morawskiej”
7. Organizator:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Zamkowa 4 47-400 Racibórz, tel. 32 415 22 83
- Urząd Miasta Racibórz,
- Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” przy SP Nr 15 w Raciborzu,
- MKS-SMS „VICTORIA” Racibórz.
8. Warunki - Warunkiem startu jest podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu przełajowym przez uczestnika lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej. W biegu mogą startować osoby, które ukończyły 14 rok życia.
9. Nie pobiera się opłaty startowej
10. Zgłoszenia – w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10.30

11. Dystans i kategorie:
5,1 km open kobiet
5,1 km open mężczyzn

12. Nodic Walking – marsz rekreacyjny - 3,7 km
13. Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców w kategorii K i M – puchary.
Za zajęcie miejsc I-III w kategorii K i M – nagrody.
Dla pierwszych 200 uczestników biegu – pamiątkowe medale.
Dla pierwszych 50 uczestników Nordic Walking – pamiątkowe medale.
Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg i Nordic Walking
zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
14. Zakończenie imprezy i ogłoszenie wyników:
kąpielisko OSiR-u, przy ul. Markowickiej 1 - godz. 12.00
15. Uwagi końcowe:
a) Za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje , rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszających zawodników do zawodów.
b) Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
IV BIEG „TWARDZIELA” O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ.
c) kategoria Nordic Walking nie będzie sędziowana na trasie marszu.
c) Sprawy nie ujęte w regulaminie interpretuje i rozstrzyga organizator.
d) Dla uczestników biegu organizator zapewnia gorący posiłek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 


Search