News

Update date: 29 January 2015
Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego i okolic

Już w marcu ukaże się album promujący walory przyrodnicze Ziemi Raciborskiej. W publikacji będzie ok. 500 zdjęć.

Powiat raciborski w jak najszerszym stopniu stara się propagować walory przyrodnicze regionu. W tym celu sięga również po sprawdzone metody w postaci publikacji książkowych. Na chwilę obecną przygotowywana jest publikacja zatytułowana „Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego i okolic”. Publikacja jest możliwa dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który udzielił starostwu dotacji w wysokości 20 tysięcy zł. Publikacja ma mieć formę albumu liczącego ok. 160 stron. Oprócz ciekawostek o walorach przyrodniczych Ziemi Raciborskiej będzie zawierać ok. 500 interesujących zdjęć. Publikacja ma ukazać się jeszcze w marcu. Szef Wydziału Ochrony Środowiska w starostwie Krzysztof Sporny powiedział nam: - Autorem publikacji jest dr Jan Duda. To pasjonat, znakomity znawca problematyki walorów przyrody naszego regionu. Doktor Duda jest mieszkańcem gminy Kornowac, jest więc stale związany z Raciborszczyzną. Tematyka albumu wykracza poza powiat raciborski i niejako uzupełnia opis naszego powiatu również o tereny z nami sąsiadujące np. tereny czeskie, ziemie powiatu Głubczyckiego czy Kietrz. Poza tym według mnie jest to świetne narzędzie promocji powiatu. Tego typu publikacje są według mnie niezwykle ważnym elementem propagującym piękno przyrody Ziemi Raciborskiej. Publikacje naukowe mają to do siebie, że trafiają do wąskiego grona specjalistów, w tym przypadku mamy do czynienia z dziełem o charakterze popularnym. Takie ujęcie tematyki sprawia, że jest ono bardziej dostępne dla „przeciętnego Kowalskiego”. Interesująca szata graficzna i ciekawie zredagowany tekst pozwala przybliżyć walory przyrodnicze regionu bardzo szerokiej publiczności. Według mnie jest to niezwykle ważny element działań proekologicznych. Być może nawet bardziej istotny niż działania o charakterze twardym, które likwidują już istniejące problemy. Żeby myśleć perspektywicznie o ochronie środowiska najpierw trzeba zmieniać mentalność ludzi, uświadamiać dzieciom wagę ekologii, pokazywać piękno natury. W mojej opinii jeśli zadbamy o tę „profilaktykę” ekologiczną w przyszłości mniej będziemy się zmagać z zanieczyszczeniami środowiska. Nie jest to zresztą jedyna forma edukacji ekologicznej. Często organizujemy różnego rodzaju konkursy skierowane do szerokiego odbiorcy, których celem jest propagowanie zdrowego trybu życia i odpowiedniego nastawienia wobec przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wyszedł tu niejako naszym oczekiwaniom. Moim zdaniem ta instytucja otwiera możliwości, by móc realizować tego typu inicjatywy.


Search