News

Update date: 2 January 2015
Gmina Krzyżanowice w TVP 2

Już w najbliższą niedzielę (tj. 4 stycznia) TVP 2 wyemituje program „100% Natury” promujący obszary Natura 2000 z terenu Gminy Krzyżanowice.

W programie prezentowane są walory turystyczne i przyrodnicze regionów objętych programem Natura 2000. Są to gminy, które podejmują działania edukacyjne, promocyjne, wykorzystują przyjazne środowisku technologie i rozbudowują infrastrukturę turystyczną. Gmina Krzyżanowice jako jedna z dziesięciu gmin w Polsce została wybrana w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do promowania swoich obszarów objętych programem Natura 2000.

Celem konkursu była promocja racjonalnych sposobów korzystania z zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000, edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju na terenach Natura 2000, umocnienia pozytywnego wizerunku Natury 2000 w społeczeństwie, zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci Natura, wykorzystanie potencjału poszczególnych ostoi Natura 2000 do promocji gmin biorących udział w konkursie, wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w promocji ekoturystyki.

W najbliższym czasie zostanie również przygotowana aplikacja multimedialna – przewodnik po gminie z możliwością instalacji na smartfona oraz powiązany z kodami QR. Dzięki programowi gmina zostanie również wypromowana na targach POLEKO 2015.

Zapraszamy do oglądania!!! 4 stycznia (niedziela) 2015 roku, godz. 6:20 w TVP 2


Search