News
Update date: 9 December 2014
Author: ZGJ

Zakończenie projektu Bezpieczna Jura 2014


Związek Gmin Jurajskich zakończył projekt Bezpieczna Jura 2014. W bieżącym roku projekt był realizowany na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej w granicach województwa śląskiego. Projekt był dofinansowany z budżetu województwa śląskiego w ramach otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki.


Akcja „Bezpieczna Jura“ jest z założenia długofalowym przedsięwzięciem. Została rozpoczęta i przeprowadzona po raz pierwszy w 2005r. z pomocą finansową województwa małopolskiego i śląskiego. Zakłada poprawę infrastruktury turystycznej – w tym konkretnym przypadku chodzi o turystykę specjalistyczną – wspinaczkową. Docelowo przeprowadzana jest przez Związek Gmin Jurajskich na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Miejsca, w których jest przeprowadzana akcja zgłoszona do konkursu, znajdują się na terenach Jury Południowej. Analogicznie, akcja jest przeprowadzana na terenach Jury Północnej i Środkowej (dofinansowanie ze środków województwa śląskiego). Zapotrzebowanie na wyposażenie rejonów wspinaczkowych w nową asekurację jest tak duże, że nie jest możliwe jednorazowe przeprowadzenie akcji, również z przyczyn czysto technicznych, lecz trzeba stworzyć system takiej alokacji środków, by było możliwe realizowanie planu rozłożonego w czasie. Projekt „Bezpieczna Jura” zakłada stworzenie takiego systemu i częściowe zaspokojenie potrzeb.
Istota wdrożenia programu „Bezpieczna Jura“ sprowadza się więc zbierania funduszy, którymi zarządzał będzie Związek Gmin Jurajskich, z których będą zakupywane materiały i opłacani „ekiperzy” – ludzie fizycznie pracujący przy ubezpieczaniu dróg. Fundusz jest finansowany ze środków ZGJ, dotacji, konkursów, przekazywanego 1%, oraz ew. sponsorów.


Z funduszu Bezpiecznej Jury w 2014 roku ubezpieczyliśmy 57 dróg wspinaczkowych na terenie województwa śląskiego.
„Bezpieczna Jura” to projekt funduszu utworzonego przy Związku Gmin Jurajskich, którego celem jest finansowanie zadań związanych z zagospodarowaniem jurajskich rejonów wspinaczkowych, a w szczególności wymiany starych, stwarzających niebezpieczeństwo, punktów asekuracyjnych, na nowe (posiadające odpowiedni atest). Innymi słowy, „Bezpieczna Jura”, to projekt Funduszu Ubezpieczania Dróg Wspinaczkowych i za razem dbałość o bezpieczeństwo podczas korzystania z jednego z markowych, specjalistycznych produktów turystycznych Jury, czyli wspinaczki skałkowej.


Opis projektu:
Akcja „Bezpieczna Jura“ jest z założenia długofalowym przedsięwzięciem. Została rozpoczęta i przeprowadzona po raz pierwszy w 2005r. z pomocą finansową województwa małopolskiego i śląskiego. Zakłada poprawę infrastruktury turystycznej – w tym konkretnym przypadku chodzi o turystykę specjalistyczna – wspinaczkową. Docelowo przeprowadzana jest przez Związek Gmin Jurajskich na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Miejsca, w których jest przeprowadzana akcja zgłoszona do konkursu, znajdują się na terenach Jury Południowej. Analogicznie, akcja jest przeprowadzana na terenach Jury Północnej i Środkowej. (dofinansowanie ze środków województwa śląskiego). Zapotrzebowanie na wyposażenie rejonów wspinaczkowych w nową asekurację jest tak duże, że nie jest możliwe jednorazowe przeprowadzenie akcji, również z przyczyn czysto technicznych, lecz trzeba stworzyć system takiej alokacji środków, by było możliwe realizowanie planu rozłożonego w czasie. Projekt „Bezpieczna Jura” zakłada stworzenie takiego systemu i częściowe zaspokojenie potrzeb.
Istota wdrożenia programu „Bezpieczna Jura“ sprowadza się więc zbierania funduszy, którymi zarządza Związek Gmin Jurajskich, z których będą zakupywane materiały i opłacani „ekiperzy” – ludzie fizycznie pracujący przy ubezpieczaniu dróg. Fundusz jest finansowany ze środków ZGJ, dotacji, konkursów, przekazywanego 1%, oraz ew. sponsorów.
W 2014 roku wyposażyliśmy nastepujące skały w nowe ringi i stanowiska zjazdowe na terenie województwa śląskiego:
Skała "Rzędowa" w Bzowie
Skała "Krzewiny" w Karlinie
Skała "Suchy Połeć" w Podzamczu
Skała "Korycizna za Boiskiem" w Ryczowie
Skała "Barwinek" w Skarżycach


Search