News
Update date: 25 September 2014
Author: ZGJ

Czyszczenie Okiennika Wielkiego w Piasecznie


Dnia 24 września 2014 r. Związek Gmin Jurajskich przeprowadził akcję pilotażową czyszczenia Okiennika Wielkiego - ostańca, który jest jedną z wizytówek Jury Krakowsko - Częstochowskiej, a którego charakterystyczny otwór był bardzo zanieczyszczony przez niepożądane graffiti. Zastosowana została metoda zupełnie naturalna dla środowiska, a mianowicie metoda piaskowania. Użyte zostało tylko sprężone powietrze i bardzo drobny piasek.

To tylko początek akcji na szeroką skale, ponieważ przeprowadzone zostały już wstępne rozmowy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu pozyskania środków finansowych i mamy nadzieję, że nasze założenia uda się zrealizować już w przyszłym roku.


Search