News
Update date: 21 July 2014

Nowa moneta wodzisławska


Nowa mosiężna moneta dołączyła do pokaźnego zbioru numizmatów wydanego przez Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.

Na początku czerwca 2014 r. wszedł w obieg nowy medal – moneta wodzisławska. Jest to już kolejny numizmat wydany przez wodzisławskie Muzeum. Stanowi on pamiątkę po nieistniejącym, drewnianym kościele Św. Krzyża. Świątynia powstała zapewne jeszcze w średniowieczu i stała na obrzeżach starówki wodzisławskiej na tak zwanym "Przedmieściu Raciborskim" (obecnie Plac Św. Krzyża). Na awersie numizmatu znalazła się zrekonstruowana bryła świątyni, którą rozebrano około 1830 r.

Rewers medalu „wodzisławskiej monety” przedstawia herb miasta znany z odcisku najstarszej zachowanej pieczęci lakowej z 1597 r., gdzie po prawej stronie widnieje pół-orła, a po lewej pół-róży. W otoku napis: †GROSS(US):CIVIT(ATIS):WLADISLAVENSIS*2011, w tłumaczeniu: (GROSZ MIASTA*WODZISŁAWA*2011). Numizmat ma średnicę 33 mm, grubość 2 mm. Moneta wydana została w mosiądzu w nakładzie 150 sztuk i można ją nabyć w Muzeum w cenie 15 zł.

Projekt wykonali i opracowali: Sławomir Kulpa i Tomasz Olkowski.

 

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kubsza 2.

W Muzeum można takze nabyć monety z wizerunkiem Baszty, św. Wawrzyńca, Pałacu Dietrichsteinów, Klasztoru Pofranciszkańskiego i inne.


Search