News
Update date: 11 June 2014

Konkurs POT na Najlepszy Produkt Turystyczny- rozpoczynamy regionalne eliminacje


Zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnym etapie konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2014”.
Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2014 r.

Do konkursu można zgłaszać wydarzenia cykliczne, imprezy turystyczne, obiekty, szlaki i całe obszary z terenu województwa śląskiego.

W poprzednich edycjach konkursu wśród wyróżnionych przez POT produktów turystycznych były m. in. Zabrze – miasto turystyki przemysłowej oraz cykliczne imprezy – Festiwal „Śląskie Smaki”® i Tydzień Kultury Beskidzkiej. Certyfikat otrzymał również Szlak Zabytków Techniki, który dodatkowo w 2008 roku został uznany za najlepszy produkt turystyczny w kraju i wyróżniony Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, podobnie jak Szlak Orlich Gniazd w ubiegłym roku.
certyfikat

Czy kolejne produkty turystyczne województwa śląskiego powtórzą ten sukces? To zależy również od Państwa.

Śląska Organizacja Turystyczna czeka na sugestie dotyczące produktów turystycznych, które mają wziąć udział w konkursie do 31 lipca 2014 r. Zgłaszać je mogą samorządy terytorialne i gospodarcze, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, instytucje i twórcy produktów turystycznych, stowarzyszenia i fundacje turystyczne oraz przedsiębiorcy i organizatorzy turystyki.

Formularze zgłoszenia oraz regulamin konkursu są dostępne w załącznikach poniżej. Wnioski należy przesłać mailem (karolina@silesia.travel), bądź pocztą na adres: Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

Trzy produkty turystyczne, które zostaną zgłoszone do etapu ogólnopolskiego, wybierze powołana przez Zarząd ŚOT Kapituła Konkursowa.
Decyzja Kapituły zostanie ogłoszona do końca sierpnia.

Produkt turystyczny:
- Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
– Impreza turystyczna/ pakiet usług turystycznych – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
– Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
– Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
– Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretna lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Kryteria merytorycznej oceny zgłoszeń są następujące:
1. Atrakcyjność produktu turystycznego z punktu widzenia turystów
2. Dostępność dla turysty
3. Podjęte działania na rzecz komercjalizacji produktu turystycznego.
4. Wykorzystanie innowacji w rozwoju produktu .
5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju produktu.
6. Podjęte działania promocyjne
7. Gospodarcze i społeczne znaczenie produktu turystycznego na rozwój regionu
8. Perspektywy dalszego rozwoju produktu
9. Zgodność z Marketingową strategi ą Polski w sektorze Turystyki na lata 2012 – 2020

Zachęcamy do wspólnego promowania produktów turystycznych i atrakcyjności naszego regionu.


Do pobrania
Regulamin XII edycji konkursu
Formularz Złoty Certyfikat POT
Formularz Certyfikat POT

Search
Regulamin XII edycji konkursu
Formularz Złoty Certyfikat POT
Formularz Certyfikat POT