News

Update date: 3 June 2014
Author: Monika
Żywiecki Festiwal Młodych Talentów CZAS NA SUKCES

Żywiecki Festiwal Młodych Talentów CZAS NA SUKCES
Pod patronatem Burmistrza Miasta Żywca

To pierwsza edycja festiwalu, która ma charakter konkursu otwartego. Adresatami są dzieci i młodzież interesujące się różnymi formami działalności artystycznej: plastycznej, muzycznej, tanecznej oraz teatralnej, a także osoby realizujące się pod innymi formami twórczymi stanowiącymi o niezwykłych zdolnościach i talencie uczestnika. Młodych, kreatywnych osób działających w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury oraz innych placówkach kulturalno – oświatowych w tym uczestników niezrzeszonych – rozwijających swoje pasje samodzielnie. Jedynym warunkiem koniecznym do spełnienia jest prezentacja umiejętności na scenie przed jury konkursowym. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w załączniku - regulamin festiwalu. Serdecznie zapraszamy do udziału!

STARTUJEMY 7 CZERWCA (tj. sobota)
9.00 - PRZEGLĄD FESTIWALOWY
18.00 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM

Festiwal odbędzie się na sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, Al. Wolności 4.


Search