News
Update date: 10 September 2013
Author: rafal

Historia raciborskich pomników Eichendorffa


Wykład pod takim tytułem 10 września 2013 r. w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu wygłosił dr inż. Josef Gonschior. Wygłoszony na Zamku wykład wpisuje się w kalendarz obchodów „Roku pamięci Josepha von Eichendorffa”.
Istotą działań mających na celu ogłoszenie roku 2013 „Rokiem Pamięci Josepha von Eichendorffa” jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie poczucia więzi społeczności lokalnych z ich korzeniami, pogłębienie więzi emocjonalnej z własnym regionem oraz umiejętności pogodzenia poczucia własnej tożsamości regionalnej i narodowej z postawą uniwersalizmu. W spotkaniu wzięło udział około 80 osób. W galerii FOTO.

Search