News
Update date: 3 September 2013
Author: rafal

Projekt rewitalizacji Marcela na wystawie w Urzędzie


Zapraszamy do "Galerii Na Poddaszu" na prezentację pracy dyplomowej pt. "Stworzenie nowej przestrzeni publicznej jako część rewitalizacji osiedla Marcel w Radlinie". Autorem pracy jest Pan Mateusz Krawczyk – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach Promotorem pracy był Pan dr inż. arch. Marek Janik z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WA PŚl.

"Galeria Na Poddaszu" znajduje się w budynku Urzędu Miasta Radlin, przy ul. Rymera 15 (III piętro)

Zapraszamy!

Search