News
Update date: 29 November 2012
Author: rafal

Procesje o urodzaje


Na kolejny wykład w ramach projektu Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin, realizowanego wspólnie przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Starostwo Powiatowe w Raciborzu, zapraszamy 4 grudnia na godz. 17.00.
Tym razem prelekcję na temat procesji o urodzaje na ziemi raciborskiej wygłosi dr Kornelia Lach z Krzanowic od wielu lat zajmująca się badaniami ludoznawczymi na ziemi raciborskiej, autorka licznych publikacji i uczestniczka konferencji naukowych w kraju i zagranicą.


Search