News
Update date: 7 September 2012
Author: rafal

Na Zamku w Raciborzu podsumowano projekt Live Talk Sign! Żyj Rozmawiaj Migaj


6 września 2012 roku w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbył się Festiwal Sine Dictu, który był podsumowaniem projektu „Live Talk Sign! Żyj Rozmawiaj Migaj” prowadzonego przez Nieformalną Grupę Młodzieży Homo Civilis. Głównym celem projektu była integracja jego uczestników i przełamywanie barier wśród osób niesłyszących i słabosłyszących w regionie.
Projekt „Live Talk Sign!” Integracja młodzieży słyszącej i niesłyszącej zamieszkującej teren powiatu raciborskiego jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

foto: Sisi

Search