News
Update date: 13 February 2012
Author: rafal

Skarby ziemi raciborskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu


To tytuł projektu ekspozycyjnego, który właśnie się rozpoczął w Zamku Piastowskim w Raciborzu. W jednej z sal wystawowych, w dziesięciu gablotach, pokazywane są pamiątki związane z Raciborzem i powiatem raciborskim, m.in. książki, w tym egzemplarze znajdujące się niegdyś w zasobach biblioteki książąt von Ratibor - właścicieli zamku do 1945 r. oraz Królewskiego Ewangelickiego Gimnazjum w Raciborzu - zdjęcia, negatywy tzw. szybkowe, pocztówki oraz kolekcja rachunków przedwojennych raciborskich firm.
 
Ekspozycja ma nie tylko wzbogacić ofertę wystawienniczą, ale pokazać, że warto tego typu rzeczy przechowywać. Zamek chce też przekonać mieszkańców, by zechcieli, na uzgodnionych warunkach, udostępniać pamiątki, które można wykorzystać do kolejnych wystaw. Skarby ziemi raciborskiej są w zamierzeniu ekspozycją stałą, na której prezentowane będą ciekawostki z bogatej przeszłości naszej małej ojczyzny.
 

 


Search