News
Update date: 6 February 2012
Author: rafal

Powstaje Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich


W Siemianowicach Śląskich, na obszarze byłej Kopalni „Michał”, powstaje największa w ostatnich latach inwestycja miasta. 17 mln zł to koszt budowy Parku Tradycji i Hutnictwa, w którym będzie można oglądać największą kolekcję lamp górniczych. Najstarsze lampy pochodzą z XVIII wieku. W Parku znajdzie się również jeden z najstarszych, zachowanych obrazów św. Barbary.
W Parku powstanie sala interaktywna w formie tunelu, w której pokazana zostanie historia i praca górników (interaktywne ekrany i hologramy). Wewnątrz znajdzie się sala audiowizualna pełniąca rolę kinoteatru. Przy parku powstanie parking na kilkadziesiąt samochodów, a wzdłuż wyremontowanej drogi zostaną ustawione drzewiarki i wózki urobkowe. Otwarcie Parku planuje się na wrzesień tego roku.
 
źródło: www.echomiasta.pl

Search