News
Update date: 6 February 2012
Author: rafal

Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki uzyskało dotację na Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2007-2013.Informujemy że Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki działając jako instytucja otoczenia biznesu uzyskało dotację na Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2007-2013. Wniosek uzyskał drugie miejsce na liście rankingowej.
Celem głównym projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy właścicielami obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego, firmami działającymi w branży turystyki i kultury, uczelniami wyższych oraz jednostkami naukowo-badawczymi,
Przedmiotem współpracy w ramach Klastra jest wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów turystyczno – kulturalnych, wypromowanie wspólnej marki produktów oraz samego Klastra w oparciu o potencjał rozwijającej się turystyki przemysłowej i turystyki kulturowej.
Klaster rozpocznie swoją działalność od kwietnia 2012r. Dodatkowe informacje dostępne będą już wkrótce na stronie:


Search