News
Update date: 25 October 2018
Author: Natalia ŚOT

Aż 5 zwyczajów i tradycji z regionu na krajowej liście dziedzictwa kulturowego


22 października 2018 r. o godz. 12.00 w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego dotycząca nowych wpisów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wśród uhonorowanych z woj. śląskiego jest 5 zwyczajów i tradycji.


Spotkanie dotyczyło wpisu kolejnych 15 zjawisk/przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Krajową listę, która jest jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego i wynika z podpisanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowa lista jest spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski.

Podczas uroczystej gali prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wręczyli decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Na liście z woj śląskiego znaleźli się:

1. Kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie
2. Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej
3. Umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania
4. Gajdy - umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry
5. Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku

Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Obecnie na Liście znajdują się 32 zjawiska. Krajową listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.
Więcej informacji nt. wszystkich wpisów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego znaleźć można TUTAJ

 

źródło: www.nid.pl

 


Search