Beschreibung des Events
Datum des Events: 3 April 2019 - 17 April 2019
RCIT Katowice

Wystawa Jerzy Lewczyński „Archeologia fotografii - reaktywacja


Jerzy Lewczyński 1924–2014 

Jeden z najznakomitszych artystów polskiej fotografii urodził się w 1924 roku w Tomaszowie Lubelskim. Po II wojnie światowej osiadł w Gliwicach, gdzie ukończył studia politechniczne i związał się z miejscowym środowiskiem fotograficznym. Tutaj spotkał swych mentorów i ukształtował własną postawę twórczą.
W 1958 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1970 roku zasiadał w Radzie Artystycznej ZPAF, a w latach 1975 – 1984 był jej przewodniczącym. Od 1988–1993 był wykładowcą Wyższego Studium Fotografii ZPAF w Warszawie.
W 1959 roku, wraz ze Zdzisławem Beksińskim i Bronisławem Schlabsem, zorganizował w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym wystawę Pokaz zamknięty, który stały się przełomowym dla rozwoju fotografii w Polsce i wyprzedzał tendencje, które pojawiły się w sztuce światowej na przełomie lat 60. i 70. XX w. Jerzy Lewczyński uczestniczył we wszystkich ważnych dla polskiej fotografii współczesnej wystawach: Fotografia subiektywna (Kraków 1968), Fotografowie poszukujący (Warszawa 1971), Stany graniczne fotografii (Katowice 1977), 70 lat polskiej fotografii awangardowej którą przygotował wraz ze Zdzisławem Pacholskim, (1991 Polska, Niemcy).
Od końca lat 60. formułował własną koncepcję teoretyczną nazwaną archeologią fotografii.
Jej idea koncentruje się nad ocalaniem od niepamięci dawnych fotografii, m.in. poprzez włączenie w obszar własnych działań artystycznych.
Autor zajmował się także historią fotografii i jej krytyką. W 1999 roku opracował i doprowadził do wydania Antologię fotografii polskiej 1839–1989, która była pierwszą tego typu publikacją w Polsce.
Prace Jerzego Lewczyńskiego były wielokrotnie prezentowane w muzeach i galeriach, stanowiąc ciągle nowe źródło doznań estetycznych i poznawczych.
Nadal jednak aktualny i niezrealizowany pozostaje postulat Krzysztofa Jureckiego sformułowany
w 1998 roku: „Twórczość Lewczyńskiego [...] czeka na należne sobie miejsce w historii fotografii światowej”.
Jerzy Lewczyński zmarł 2 lipca 2014 roku w Gliwicach.

 

Wernisaż odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 18:30 Galeria Katowice, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, ul. Św. Jana 10 (II piętro)

Serdecznie zapraszamy!


Datum
03.04.2019 18:30
- 17.04.2019 19:00
Lage
im Stadtzentrum
Eventart
Kultur- / Sport / Tourist / Plein Luft / Andere / Warsztaty / Wykłady i prelekcje
Adresse

Katowice
Kontakt
Tel. 22 635 47 83
Internet: zpaf.pl
Znajdź wydarzenie
Eventkalender