Mirosław Opiłka
Erscheinungsdatum: 8 Juli 2019

Mirosław Opiłka


Przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz Ojcowskim Parku Narodowym; pilot wycieczek; oprowadza w języku polskim.

Tel.: 692 667 767
Mail: mopilka@onet.pl
Dyspozycyjność: popołudniami, weekendy (sobota-niedziela), lipiec-sierpień – cały tydzień