Aktuelles
Erscheinungsdatum: 5 November 2016
Autor: PIT Zamek Piastowski

Konkurs na Lampiony


Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na własnoręcznie wykonany LAMPION!!!

REGULAMIN KONKURSU NA LAMPION

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu na lampion jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej oraz MOKSiR w Kuźni Raciborskiej
1.2. Tematyką konkursu jest zrobienie najładniejszego lampionu na Festyn św. Marcina.
1.3. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11 listopada 2016 roku, podczas Festynu św. Marcina organizowanego na placu Zespołu Szkół Ogólnokształcących ok. godziny 17.30.
1.4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w sekretariacie szkoły oraz pod numerem telefonu (32) 4191318.

2. Zasady konkursu
2.1. Na konkurs można zgłaszać tylko ręcznie wykonane lampiony. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
2.2. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Kuźnia Raciborska.
2.3. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasy I – III i IV - VI szkoły podstawowej.
2.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dowolnej liczby wyróżnień lub specjalnych wyróżnienia dla autorów prac nienagrodzonych.
2.5. Wyboru nagrodzonych prac dokona jury powołane przez organizatora.
2.6. Nagrody zostaną wręczone osobiście w trakcie ogłoszenia wyników konkursu podczas Festynu św. Marcina.
2.7. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

3. Zasady uczestnictwa
3.1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3.2. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną indywidualnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
3.3. Każda z prac oceniana jest oddzielnie.

4. Inne postanowienia
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany niniejszego Regulaminu.
4.2. Niniejszy konkurs nie jest „gra losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr68, poz. 341 z póź. zm.).

ZAPRASZAMY!!!


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen