Aktuelles

Erscheinungsdatum: 27 Juli 2016
VI Rajd Rowerowy Gminy Krzyżanowice i firmy Alas Utex

Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zarząd firmy Alas Utex pragną serdecznie zaprosić wszystkich miłośników rowerowych wycieczek na VI Rajd Rowerowy Gminy Krzyżanowice i firmy Alas Utex. Impreza, której celem jest popularyzacja turystyki rowerowej, terenów rekreacyjnych oraz tras rowerowych pobliskich gmin, odbędzie się 13 sierpnia br. Start na starym przejściu granicznym w Chałupkach.

Planowany przebieg rajdu:

13 30 – ZBIÓRKA uczestników i rejestracja; Chałupki (stare przejście graniczne Chałupki – Bohumin);
14 00 – START, przebieg trasy: Chałupki (stare przejście graniczne Chałupki – Bohumin) – Odra – Buków –
Krzyżanowice – Hat’ (CZ) – Rudyszwałd – Zabełków - staw rekreacyjny firmy ALAS Utex.
ok. 16 30 – META: Staw rekreacyjny firmy ALAS Utex.

Warunki uczestnictwa w Rajdzie:
1. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10.08.2016 r. do godz. 15 00 – można przesłać e-mailem na adres: promocja@krzyzanowice.pl, telefonicznie pod numerem telefonu (32) 419 40 50 w. 131 lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pok. 21. (Należy podać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz PESEL. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagane jest również wypełnienie karty uczestnictwa dla osoby niepełnoletniej).

2. Prawo do startu w rajdzie mają osoby:

* pełnoletnie;
* grupy zorganizowane przez szkołę – w tym wypadku uczniowie powinni posiadać kartę rowerową oraz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego;
* dzieci nie posiadające karty rowerowej oraz młodzież do 16 roku życia, może uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie w towarzystwie rodzica lub prawnego opiekuna;
* młodzież od 16 do 18 roku życia posiadająca kartę rowerową.

3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników nieletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów).
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu.
5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia uczestniczące w Rajdzie muszą posiadać kask ochronny.
6. Zaleca się posiadanie zabezpieczenia do roweru – zamknięcia roweru (np. kłódka).
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby nie przestrzegające Regulaminu.

Informacje dodatkowe:
1. Rajd odbywać się będzie w grupach liczących do 15 osób, w 200 m odstępach pomiędzy poszczególnymi kolumnami.
2. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony, czy zniszczony sprzęt uczestników Rajdu (w tym za rowery).
4. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom ubezpieczenie OC i NW.
5. Na mecie Rajdu dla uczestników przewidziany jest ciepły posiłek oraz materiały promocyjne.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu i szkody wynikłe
w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
7. Organizator zapewnia opiekę opiekunów poszczególnych grup (osoba pełnoletnia).
8. Osoba zamykająca każdą kolejną grupę będzie wyposażona w kamizelkę odblaskową (kamizelki
zabezpiecza organizator).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

 


Wetter

Max:
Min:
Mehr>>

Suchen