Aktuelles
Erscheinungsdatum: 29 März 2016

Finisaż wystawy malarstwa tablicowego


Od 21 marca w sali wystawowej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej trwa wystawa malarstwa tablicowego Grzegorza Tomasiaka. Już 4 kwietnia finisaż wystawy.

Tytuł wystawy: Wymiary kodu w malarstwie tablicowym
Miejsce: MOKSiR w Kuźni Raciborskiej (sala wystawowa)
Czas trwania wystawy: 21.03-04.04.2016 r.
Finisaż (uroczyste zakończenie wystawy): 4 kwietnia 2016 r., godz. 18.00 (poniedziałek)
Kurator: Wioleta Pewniak
Wstęp wolny.

O wystawie

Niniejsza wystawa w MOKSiR w Kuźni Raciborskiej jest próbą przedstawienia prac w tematyce malarstwa tablicowego. Na wystawie wystawione są Ikony w alfanumerycznym, dwuwymiarowym, matrycowym kodzie kreskowym - modularnym i stałowymiarowym, będącym czynnikiem sfery w wymiarze perspektywy w malarstwie tablicowym.

Prawie połowa lub całość Ikony jest zapisana w sposób odbiegający od tradycyjnej konwencji ikonicznej. Kulminacyjny moment przedstawiający wybraną scenę jest zasłonięty kodem. Kodem będącym formą ukazującą na pierwszy rzut niezrozumiały układ biało-czarnych (lub różnokolorowych) kwadratów. Połączone ze sobą kwadraty kryją w sobie zapisaną informację. W przeciwieństwie do twórczości Ryszarda Winiarskiego są to precyzyjnie wygenerowane układy czarnych i białych kwadratów. Skonstruowane formy zawierają zapisaną treść tematu Ikony wraz z inskrypcją wybranej księgi Starego lub Nowego Testamentu.

W dobie cyfryzacji i docierania do coraz liczniejszej grupy odbiorców poprzez na szeroką skalę dostępne środki masowego przekazu, stoimy przed możliwością połączenia środków wypracowanych przez kanon Ikon z interaktywnymi. Czasem daje to możliwość przemówienia do odbiorcy w innym, być może czytelniejszym języku.

Grzegorz Tomasiak

Grzegorz Tomasiak (1986)
Zajmuje się pisaniem ikon, malarstwem, grafiką, projektowaniem graficznym i fotografią cyfrową. Pracuje jednak nie tylko jako plastyk, lecz jako edukator, koordynator wielu projektów artystycznych (obecnie dla Starego Opactwa w Rudach). Mając doświadczenie realizuje autorskie warsztaty plastyczne oraz kursy. Nie tylko biegle posługuje się tradycyjnymi technikami w sztukach plastycznych, ale również zadziwia pomysłowością w użyciu nowych mediów w sztuce. Od 2012 r. zajmuje się pisaniem Ikon w układzie kodu QR. Jest to alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy kod kreskowy - modularny i stałowymiarowy, będący wg autora czynnikiem wymiaru perspektywy w Ikonie. Jest to nowy rodzaj przedstawień współczesnych Ikon, gdzie główną kompozycją jest treść ukryta w kodzie. Skonstruowane formy zawierają m in. tekst tematu ikony. Wygenerowany kod napisany na Ikonie daje się odczytać w pełni przez aplikację na smartfonie.

Portfolio: www.grzegorztomasiak.eu
Najważniejsze wystawy
Indywidualne: http://grzegorztomasiak.eu/indywidualne.html
Zbiorowe: http://grzegorztomasiak.eu/zbiorowe.html


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen