Aktuelles
Erscheinungsdatum: 10 Februar 2016

„Pieśń lodu i ognia” George’a R. R. Martina - Konkurs wiedzy


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o serii powieści fantasy „Pieśń lodu i ognia” autorstwa amerykańskiego pisarza George’a R. R. Martina.

Pytania konkursowe pochodzić będą z dwóch pierwszych części serii „Pieśń lodu i ognia”:
•„Gra o tron”
•„Starcie królów”

Zgłoszenia do Konkursu przyjmujemy do 7 czerwca 2016 r. w oddziałach i filiach MiPBP oraz w bibliotekach gminnych.

Konkurs odbędzie się 10 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 16.00 w EURECE – Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 12.

„Pieśń lodu i ognia” George’a R. R. Martina - Konkurs wiedzy

Regulamin

ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Jana Kasprowicza 12, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest elementem programu popularyzacji czytelnictwa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

CEL KONKURSU
1. Popularyzacja serii powieści fantasy „Pieśń lodu i ognia” autorstwa amerykańskiego pisarza George’a R. R. Martina.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs trwać będzie od 9 lutego 2016 r. do 10 czerwca 2016 r.
2. Konkurs będzie miał formę pisemnego sprawdzianu wiedzy.
3. Pytania konkursowe pochodzić będą z dwóch pierwszych części serii „Pieśń lodu i ognia”:
• „Gra o tron”
• „Starcie królów”

4. Finał konkursu odbędzie się 10 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 16.00 w Eurece – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest otwarty.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatorów.
3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w filiach i bibliotekach wymienionych w Postanowieniach końcowych, punkt 2.
4. Ostateczny termin zgłoszenia do Konkursu mija 7 czerwca 2016 r.

KOMISJA
1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

NAGRODY
1. Zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie.
2. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród nastąpi 10 czerwca 2016 r. w Bibliotece przy ul. Jana Kasprowicza 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu oraz na stronie internetowej www.biblrac.pl
2. Chęć udziału w Konkursie należy zgłaszać do 7 czerwca 2016 r. w niżej wymienionych filiach i bibliotekach:
Filie i Oddziały Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu:
Filia Nr 1 Studzienna, ul. Bojanowska 5
Filia Nr 2 Ostróg, ul. Rudzka 38
Filia Nr 3 Ocice, ul. Tuwima 1
Filia Nr 4 Szpital, ul. Gamowska 3
Filia Nr 5 Płonia, ul. Sudecka 2
Filia Nr 8, ul. Żorska 2
Filia Nr 9 Brzezie, ul. Myśliwca 9
Filia Nr 10 Markowice, ul. Jordana 6
Eureka – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12
Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa, Rynek 12

Biblioteki powiatu raciborskiego:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen