Aktuelles
Erscheinungsdatum: 30 Januar 2016

Międzynarodowy Turniej Szachowy


5 lutego, w sali gimnastycznej ZSO w Tworkowie odbędzie się VII Międzynarodowy Międzyszkolny Turniej Szachowy. Weryfikacja zawodników będzie prowadzona od godz. 8.30. Rozpoczęcie o godz. 9.00. Turniej skierowany jest dla uczniów gimnazjum oraz uczniów szkół podstawowych. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy!

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie
ul. Zamkowa 13 45-451 Tworków
tel. 0048 32 419 62 16

VII Międzynarodowy – Międzyszkolny TURNIEJ SZACHOWY

REGULAMIN:

1. Cel turnieju:
- popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,
- upowszachnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku,
- porównanie umiejętności szachowych polskich i czeskich uczniów,
- kształtowanie umiejętności organizacji spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie umiejętności uczestnictwa dzieci w życiu sportowym gminy,
- wyłonienie mistrzów gminy Krzyżanowice w poszczególnych kategoriach,
- współpraca i integracja z zawodnikami kraju Unii Europejskiej (Czech).

2. Organizator:
ZSO Tworków - Piotr Jeziorski,

3. Termin i miejsce:
piątek 05.02.2016r. o godzinie 8.30 w sali gimnastycznej ZSO w Tworkowie.

4. Kategorie:
- open- rocznik 2000 i młodsi
- chłpocy - grupa starsza – rocznik 2000, 2001, 2002 ( gimnazjum)
- chłpocy - grupa młodsza – rocznik 2003, 2004, 2005 ( klasy IV-VI)
- chłpocy - grupa najmłodsza – rocznik 2006 i młodsi ( klasy I-III)
- dziewczyny – rocznik 2000 i młodsze

5. Zgłoszenia:
W turnieju może wziąść udział max. 70 zawodników
- decyduje kolejność zgłoszeń
- zgłoszenia zawodników ( nazwisko, imię, rok urodzenia i szkoła)
proszę wysyłać na e-mail: jeziorskipiotr@poczta.onet.pl do 03.02.2016r.

6. System rozgrywek:
- Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim – 9 rund
- 15 minut dla zawodnika.

7. Nagrody:
- Puchary dla najlepszych, nagrody rzeczowe,
- Wszyscy uczestnicy otrzymają napój oraz coś słodkiego.

8. Sprzęt:
- Szachownice, bierki i zegary szachowe zapewniają organizatorzy.

9. Postanowienia końcowe:
Jeżeli w danej kategorii nie wystartują min. 3 osoby, kategoria zostanie połączona z kategorią starszą.
We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będzie wyłącznie organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.

W razie pytań proszę o kontakt: 696 617 792 lub adres e-mail: jeziorskipiotr@poczta.onet.pl

ZSO Tworków
Jeziorski Piotr


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen