Aktuelles
Erscheinungsdatum: 7 Dezember 2015

Lokalne legendy naszym bogactwem, źródłem poczucia wspólny i zachętą do działania


10 grudnia, o godzinie 18. w wojnowickim pałacu rozpocznie się uroczyste podsumowanie projektu: LOKALNE LEGENDY NASZYM BOGACTWEM, ŹRÓDŁEM POCZUCIA WSPÓLNOTY I ZACHĘTĄ DO DZIAŁANIA.

Projekt został zrealizowany przez nasze stowarzyszenie, wespół z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich i radą sołecką, w oparciu o grant uzyskany w konkursie w ramach "Działaj Lokalnie", finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Odpowiada on na potrzebę ratowania przed bezpowrotnym zanikaniem lokalnej historii, podań i tradycji dotyczących naszej wsi i gminy. Realizując go chcieliśmy rozbudzić silne niegdyś poczucie wspólnoty lokalnej, ale jednocześnie i tożsamości ponadnarodowej. Naszym zamiarem było wdrożenie do poszukiwań legend młodego pokolenia, z wykorzystaniem wiadomości i podań osób starszych. Mieszkańcy Wojnowic i okolicy to w niemałej części element napływowy, pochodzący z różnych stron Polski, którzy jednak bardzo utożsamiają się ze swym miejscem zamieszkania, jego kulturą, tradycjami i historią. Są otwarci na wszelkiego rodzaju działania propagujące poznanie tego co było kiedyś, od historii, kultury, przyrody aż właśnie po podania i legendy. Atutem naszej społeczności jest wielokulturowość, która przeplata się z lokalną historią.

Możemy się poszczycić takimi lokalnymi wartościami jak: szacunek młodego pokolenia do osób starszych, kultywowanie przez dzieci wielu miejscowych tradycji. Uroczyste podsumowanie projekty, który odbywa się pod patronatem Starosty Raciborskiego i Burmistrza Krzanowic, połączone zostanie z: prezentacją multimedialną przypominającą etapy realizacji projektu, wręczeniem nagród za najlepsze prace, podziękowaniem osobom, które przyczyniły się do jego realizacji i sponsorom, prezentacją książki: "Hassermany,klekanice i inne stwory… Podania ludowe na polsko-czeskim pograniczu", będącej owocem całego przedsięwzięcia. Będzie również część artystyczna w wykonaniu "Duo Coral", oraz bankiet. Zapraszamy wszystkich chętnych.

ZAPRASZAMY!!!


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen