Aktuelles
Erscheinungsdatum: 25 Oktober 2015

IX edycja Międzynarodowego Konkursu Gwary Laskiej


Zespół Szkół w Krzanowicach gorąco zachęca dzieci i młodzież z gmin przygranicznych, tj. Krzanowic, Krzyżanowic, Pietrowic Wielkich i Raciborza do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Gwary Laskiej Morawske rzadzyni selske hospodyni. Prosi się dyrektorów szkół i nauczycieli o rozpropagowanie informacji o organizacji tej inicjatywy oraz przygotowanie wspólnie ze swoimi uczniami/wychowankami scenki gwarowej.

W tegorocznej edycji pragniemy uwzględnić tematykę dotyczącą wiejskich organizacji i stowarzyszeń. Celem naszego wspólnego przedsięwzięcia będzie obudzenie w najmłodszym pokoleniu mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego poczucia dumy z „małej ojczyzny”, pokazanie im bogactwa gwary oraz przybliżenie tradycji i zwyczajów naszego regionu. W załączeniu regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa. Termin zgłaszania zespołów upływa z dniem 10 listopada 2015 r. 

REGULAMIN IX Międzynarodowego Konkursu Gwary Laskiej

I. Cele konkursu:
1. Przybliżenie uczniom kultury, tradycji, zwyczajów, mentalności, a przede wszystkim języka, którym posługują się mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego.
2. Pokazanie bogactwa dialektu laskiego (gwary morawskiej).
3. Obudzenie w najmłodszym pokoleniu poczucia dumy z „małej ojczyzny”.
4. Uświadomienie uczniom faktu, iż tradycje pogranicza polsko-morawskiego są kultywowane, a gwara nie zanikła.

II. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów następujących gmin: Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie, Krzanowice oraz sąsiednich miejscowości czeskich.
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III SP
- uczniowie klas IV-VI SP
- uczniowie gimnazjum.

III. Warunki udziału w konkursie:
1. Każda szkoła może wystąpić we wszystkich kategoriach wiekowych.
2. Zadaniem uczniów będzie zaprezentowanie scenki rodzajowej dotyczącej WIEJSKICH ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ.
3. Czas prezentacji zespołu (max. 5 osób) nie powinien przekraczać 15 minut.
4. Oceny prezentacji dokona komisja konkursowa. Przy ustalaniu oceny będą brane pod uwagę takie kryteria jak:
- wykorzystanie słownictwa gwarowego
- zgodność tematyki prezentowanej scenki z tematem przewodnim konkursu
- gra aktorska
- stroje i rekwizyty
- ogólny wyraz artystyczny.

IV. Organizacja konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 17 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krzanowicach.
2. Karty zgłoszenia (wzór w załączeniu) należy przesłać pocztą, faxem (numer telefonu 32/4107010) lub e-mailem (gimkrzanowice1@poczta.onet.pl) do dnia 10 listopada 2015r.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury po zakończeniu jego pracy (w dniu konkursu).

V. Nagrody:
1. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone również w lokalnych mediach.

Gorąco zachęcamy do wspólnej zabawy!

Wszelkich wyjaśnień, dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: Marcela Szymańska (tel. 795 567 658)


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen