Aktuelles
Erscheinungsdatum: 15 September 2015
Autor: Cieszyn

15-lecie Chóru Jubileuszowego ZPiTZC


15 lat CHÓRU JUBILEUSZOWEGO ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej
„Zespolakiem jest się na całe życie”- tak podsumowuje swoją życiową przygodę w Zespole Pieśni Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej jedna z członkiń Chóru Jubileuszowego tego zespołu , który w tym roku obchodzi swoje 15 lecie.
Historia Chóru Jubileuszowego nie jest tak długa jak zasadniczego Zespołu, który w czerwcu 2015 roku. obchodził swój jubileusz 65 lecia. Zapoczątkowana w 1999 roku krótka przygoda ze śpiewem byłych członków -Jubilatów zrzeszonych obecnie w Chórze Jubileuszowym miała być w 2000 roku tylko jednorazowym punktem programu obchodów Złotych Godów ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Stało się jednak inaczej. Chór Jubileuszowy trwa do dzisiaj i jego szeregi nadal tworzą oddani pasjonaci, dla których chórowe próby, występy, wyjazdy, wspólne spotkania są okazją do realizacji swoich zainteresowań z ulubionym folklorem i tradycją nie tylko Cieszyńskiej Ziemi.
Niepodważalną zasługę w powstaniu Chóru Jubileuszowego ma długoletni zespolak-Jubilat, solista Jerzy Kwiczała, który po jubileuszowych uroczystościach Zespołu 2000 roku był wielkim orędownikiem kontynuowania dalszych spotkań byłych członków Zespołu. Inicjatywa padła na podatny grunt, bo od tego momentu spotkania Jubilatów odbywały się już co miesiąc a nawet częściej, podczas których był czas nie tylko na wspomnienia, ale i czas na wspólny śpiew oraz naukę repertuaru pieśni. Stało się to również za sprawą nieżyjącego już Władysława Rakowskiego ówczesnego kierownika muzycznego Zespołu, dyrygenta, wychowawcy wielu muzyków, solowych śpiewaków i chórzystów, który wcześniej wiele lat współpracował z wieloma obecnymi zespołowymi Jubilatami, składając im propozycję czynnego udziału w koncertach aktualnego Zespołu. Nie trzeba było długo czekać na pozytywną akceptację , która trwa i jest kontynuowana do dziś pod nazwą CHÓRU JUBILEUSZOWEGO Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Dyrygencką schedę po zmarłym w 2006 roku Władysławie Rakowskim objął z wielkim oddaniem i poświęceniem znany środowisku nie tylko Cieszyna wybitny muzyk, kompozytor i dyrygent Piotr Gruchel.
Okres minionych 15 lat chóru to intensywność prób i poświęcenie wiele godzin na naukę nowych wezwań repertuarowych oraz oczywiście udział w wielu występach, koncertach w kraju i za granicą. Obecnie szeregi chóru tworzą już nie tylko byli członkowie-jubilaci, ale również pasjonaci tradycji i wielbiciele muzykowania oraz śpiewu, którzy nigdy nie byli związani
z Cieszyńskim Zespołem. Myślę, że zasługą trwania i pozytywnego trendu zwiększania się szeregów chóru jest nie tylko pasja, ale również wyjątkowa, życzliwa atmosfera wspólnej pracy i współpracy jego członków. Oprócz prób chóru, nadal kontynuowane są spotkania towarzyskie z tymi, którzy nie uczestniczą już w pracach chóru, ale nadal sercem i duszą wspierają cały Zespół.
Chór Jubileuszowy trwa nie tylko dzięki oddanym, bezinteresownym jego członkom ale również ,a może przede wszystkim dzięki tym , którzy nam stworzyli wyjątkową atmosferę do pracy w Zespole. To przede wszystkim kadra Zespołu, którą obecnie tworzą: dyrektor Karolina Małysz-Tulec, wspomniany już kierownik muzyczny Zespołu oraz dyrygent Chóru Jubileuszowego Piotr Gruchel oraz choreograf Zespołu Dorota Siedlecka-Dominiak. Na przestrzeni mijających 15 lat Chórem Jubileuszowym również współpracowali Katarzyna Siwiec-Kantor oraz Maria Gruchel.
Pracami organizacyjnymi Chóru od jego powstania nieprzerwanie kieruje Zarząd pod przewodnictwem inicjatora i prezesa Jerzego Kwiczały, który oprócz pasji śpiewu dał się poznać jako wspaniały kolega i dobry organizator.
Członkowie Chóru Jubileuszowego to wyjątkowo oddani ludzie, którym leży na sercu trwanie i istnienie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej , który jest niepodważalnym reprezentantem nie tylko Cieszyna , ale częstokroć reprezentantem całego Śląskiego Regionu i Polski. To też ludzie, którzy angażują się w różne formy pomocy , w tym
w pozyskiwaniu środków finansowych, które są nieodzowne w trwaniu i utrzymaniu tego zasłużonego Zespołu.
Aktualnie cały Cieszyński Zespół skupia w swych szeregach ponad 200 członków od tych najmłodszych do tych co swą aktywnością nadal tworzą żywą historię „jako młodzi” bo 15. letni członkowie Chóru Jubileuszowego.
W tym miejscu chciałoby się szczerze rzec, a nawet głośno zawołać! …,,Oby nie zabrakło tych , którzy w różnych formach wspierają i nadal chcą wspierać to piękne dzieło, które jest mozolnie budowane przez wiele pokoleń. ”
”Zespolakiem” jest się na całe życie” -to głęboko tkwi w nas wszystkich, którzy Zespołowi poświęcili i nadal poświęcają wiele czasu i serca , dlatego uczyńmy wszystko co możliwe aby ten Kolorowy Kwiat Cieszyńskiej Ziemi nadal mienił się barwami uśmiechu z jakim została stworzona nasza cała Cieszyńska Ziemia.

. Aktualnie szeregi Chóru Jubileuszowego ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej
pod dyrekcją Piotra Gruchela tworzą, w kolejności alfabetycznej:
Maria BIŁKO-HOLISZ, Stanisława i Mieczysław BIŁKO, Stefan BIŁKO, Danuta BŁAHUT, Bogdan BUJOK, Krystyna BUJOK, Kazimierz CHRAPEK, Kazimierz CHMIEL, Kazimiera DUDA, Aniela i Jerzy FENDEROWIE , Mariola GŁADCZAK, Anna i Zbigniew GOĆKOWIE, Jerzy GRUSIECKI, Katarzyna HUPERT, Danuta JANICZEK, Wiesław JARMUŁA, Anna JĘDRYSKO, Jacek JURYS, Zbigniew KAMIŃSKI, Kornela KASPRZAK, Mieczysław KORCZ, Aleksandra KRZEMPEK, Jerzy KWICZAŁA, Barbara MATLOCH, Weronika i Władysław, Walter ORAWSCY, Teresa PELC, Krystyna PIECHOWIAK, Halina RASZKA, Jacek SIKORA, Małgorzata i Adam SKUTOWIE, Sylwia SOKÓŁ, Jolanta STONAWSKA, Barbara i Stanisław STOSZKOWIE, Ewa SZCZOTKA, Dorota TWARDOŃ, Grażyna WLACH., Zygmunt WAWRZYCZEK, .Jolanta WIERZBICKA-ŚLIWKA.

Koncert z okazji 15-lecia Chóru Jubileuszowego ZPiT ZC
odbędzie się w sobotę dnia 24 października 2015 r. o godz. 16:00
w sali widowiskowej Domu Narodowego.


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen