Aktuelles
Erscheinungsdatum: 24 Juni 2015
Autor: zgj

Gmina Mstów przejmie kordegardę


W ostatnich dniach została podpisana umowa użyczenia dawnej wartowni zwanej też kordegardą, znajdującej się w południowej części murów klasztoru w Mstowie. W imieniu Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, umowę podpisał ks. Przeor Paweł Greń, ze strony gminy Mstów wójt Tomasz Gęsiarz. Zakon użyczył nieodpłatnie budynek dawnej wartowni(o pow. ok 180 m2) wraz z wyodrębnioną murem działką( o powierzchni ok. 500 m2), na okres 20 lat.


Planujemy tam utworzenie punktu informacji turystycznej z możliwością sprzedaży pamiątek - ma być to miejsce propagowania historii ziemi mstowskiej z którą nierozerwalnie związany jest Zakon Kanoników, który przecież Mstów założył. W roku 2018, Mstów będzie obchodził swoje 825 – lecie. Chcemy tę przebogatą historię tego terenu odpowiednio pokazać. Budynek kordegardy jest do tego celu bardzo dobrze zlokalizowany. Będzie mógł służyć zarówno osobom odwiedzającym klasztor jak turystom przybywający na tereny rekreacyjne. W wielu sąsiednich gminach system informacji turystycznej jest dobrze rozwinięty i pomaga w kreowaniu jej rozwoju, to miejsce nawiązujące do lokalnej historii świetnie do niego pasuje – mówi Adam Markowski zastępca wójta.


Budynek kordegardy, był od wielu lat nie używany, musimy więc mocno nad nim popracować by należycie go do nowych funkcji przygotować. Elementem nowoczesności w historycznych murach ma być zastosowanie paneli słonecznych i fotowoltaicznych. Budynek ten więc będzie jednocześnie centrum promocji energii odnawialnych. Liczymy, że uda się na ten cel pozyskać środki zewnętrzne – mówi Tomasz Gęsiarz wójt gminy.


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen