Aktuelles
Erscheinungsdatum: 24 Mai 2015

"GDZIE SĄ NASI BOHATEROWIE" - konkurs dla dzieci i młodzieży


Karina Lassak – Sekretarz Gminy Rudnik i sołtys wsi Szonowice koordynuje projekt pt."GDZIE SĄ NASI BOHATEROWIE" Jest to projekt historyczny związany z dawnymi dziejami miejscowości: Ponięcice, Szonowice, Modzurów, Strzybnik i Gamów. W związku z tym ogłaszamy konkurs dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży.

Napisz historię swojej wsi, fragment historii, opisz jakieś ważne dla wsi wydarzenie, które miało miejsce wiele lat temu. Nagraj wywiad z najstarszym mieszkańcem swojej wsi, ze swoją babcią, dziadkiem. Posłuchaj opowieści sprzed lat, poszukaj lokalnych postaci, bohaterów, ludzi, którzy swoją postawą, przykładem przyczynili się do rozwoju wsi, zrobili coś szczególnego co warte jest zapamiętania i naśladowania. Jestem przekonana, że każda z naszych miejscowości ma ciekawą, bogatą i nieznaną jeszcze historię, ma także swoich bohaterów. Szukamy opowieści nieznanych o miejscach, ludziach i wydarzeniach. Bardzo często w rodzinnych archiwach przechowywane są przepiękne zdjęcia, upamiętniające dwory, kościoły, kapliczki, uroczystości, budynki znajdujące się w naszych miejscowościach. Często dziadkowie i babcie opowiadali nam – wskazując na stare, często pożółkłe fotografie, jak się kiedyś żyło, co się robiło. Szukamy informacji historycznych, opowieści, starych pocztówek i zdjęć związanych z sołectwami: Szonowice, Ponięcice, Modzurów, Strzybnik i Gamów. Tak więc zgromadź ciekawy materiał i prześlij go do nas. Być może stanie się on częścią publikacji oraz wystawy które przygotowujemy. Na najlepszych czekają nagrody. Czekamy na prace: Pisane (opis z materiałem fotograficznym), także na nośniku elektronicznym; Ciekawe nagrania i wywiady w formie plików fonicznych i spisane w formie tekstowej; Materiały fotograficzne - stare zdjęcia, pocztówki, kroniki, wycinki z gazet, wywiady itp, Nagradzamy po trzy najlepsze prace z każdej miejscowości. I miejsce – wyjazd studyjny do Krakowa plus nagroda rzeczowa II miejsce – wyjazd studyjny do Krakowa plus nagroda rzeczowa III miejsce – wyjazd studyjny do Krakowa plus nagroda rzeczowa Jeśli macie w swych zbiorach takie materiały, prosimy podzielcie się nimi... Czekamy do 30 maja 2015r, nie pozwól by ktoś Cię wyprzedził.

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

I.Organizator: Parafialne Towarzystwo Oświatowe w Gamowie
II. Cele konkursu:
1. promowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy historycznej o regionie;
2. wspieranie szeroko rozumianej działalności historycznej, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
3. popularyzacja dziejów ojczystych, w tym regionalnych.
4. wspieranie działań służących wielopokoleniowemu przekazywaniu wiedzy o przeszłości,
4. kształtowanie twórczych i świadomych tożsamości mieszkańców regionu,
5. budowanie więzi regionalnych poprzez przywiązanie do „Małej Ojczyzny”.
III. Przedmiotem konkursu jest:
Napisz historię swojej wsi, fragment historii, opisz jakieś ważne dla wsi wydarzenie, które miało miejsce wiele lat temu. Nagraj wywiad z najstarszym mieszkańcem swojej wsi, ze swoją bacią, dziadkiem. Posłuchaj opowieści sprzed lat, poszukaj lokalnych postaci, bohaterów, ludzi, którzy swoją postawą, przykładem przyczynili się do rozwoju wsi, zrobili coś szczególnego co warte jest zapamiętania i naśladowania. Jestem przekonana, że każda z naszych miejscowości ma ciekawą, bogatą i nieznaną jeszcze historię, ma także swoich bohaterów. Szukamy opowieści nieznanych o miejscach, ludziach i wydarzeniach.
Bardzo często w rodzinnych archiwach przechowywane są przepiękne zdjęcia, upamiętniające dwory, kościoły, kapliczki, uroczystości, budynki znajdujące się w naszych miejscowościach. Często dziadkowie i babcie opowiadali nam – wskazując na stare, często pożółkłe fotografie, jak się kiedyś żyło, co się robiło. Szukamy informacji historycznych, opowieści, starych pocztówek i zdjęć związanych z sołectwami: Szonowice, Ponięcice, Modzurów, Strzybnik i Gamów. Termin zgłaszania prac do konkursu upływa z dniem 31 maja 2015r r. (niedziela).
IV. Rozstrzygnięcie konkursu
Prace będą oceniane w nastąpujących kategoriach:Szonowice, Ponięcice, Modzurów, Strzybnik i Gamów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie komunikatu w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 10 czerwca 2015r. Informujemy, że wszystkie nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i zostaną zarchiwizowane w zbiorach PTO Gamów. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości lub fragmentarycznie. Projekt „Gdzie są Nasi Bohaterowie" realizowany jest w ramach Programu „Patriotyzm Jutra „ Muzeum Historii Polski.

 

 


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen