Aktuelles
Erscheinungsdatum: 21 Mai 2014
Autor: Związek Gmin Jurajskich

Nowe obiekty turystyczne w Gminie Olsztyn


Miejsce wypoczynku dla turysty przy rezerwacie przyrody Sokole wraz z parkingiem, prawie kilometrowa ścieżka rowerowa przy drodze Olsztyn-Biskupice oraz efektowny park pod zamkiem z rzeźbami Jerzego Kędziory i parkingiem, to nowe obiekty otwarte 19 maja 2014 r. w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęła się w miejscu obsługi turysty przy Sokolich Górach.

Gości powitał wójt Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski. Podziękował za współpracę wszystkim zaangażowanym w realizację projektu oraz za udział w wydarzeniu i zaprosił do przecięcia pnia, symbolizującego otwarcie obiektów.

Przecięcia odbywały się w parach: posłanka na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Izabela Leszczyna i wójt Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski, posłanka na Sejm RP, Halina Rozpondek i dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, Stanisław Gmitruk, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Jarosław Marszałek i przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Bernadetta Niemczyk, projektant Marek Wielgus i wykonawca, właściciel ZUH DET, Marek Galant, dyrektor Muzeum Częstochowskiego, Janusz Jadczyk i kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Roman Radecki i zastępca wójta Gminy Olsztyn, Małgorzata Haładyj i przewodniczący Związku Gmin Jurajskich, Adam Markowski, senator RP IV i V kadencji, Grzegorz Lipowski i właściciel Spichlerza, Grzegorz Sitak, wiceprzewodniczący Rady Gminy Olsztyn, Zbigniew Banaszak i radny Gminy Olsztyn, Andrzej Gołaszewski.

Obiekt poświęcił ks. prałat, dziekan Ryszard Grzesik, proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie.

Spod Sokolich Gór uczestnicy eskortowani przez Policję konną, na rowerach, w tramwaju konnym i pieszo, wyruszyli nową ścieżką rowerową do parku ,utworzonego pod zamkiem przy zabytkowym Spichlerzu. Tam parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji regionalnych i gminnych, radni, sołtysi, społecznicy, artyści, z wielkim zaangażowaniem posadzili drzewka i rododendrony.

- Działania Gminy Olsztyn są najlepszym przykładem korzyści płynących ze skutecznego aplikowania i racjonalnego wykorzystywania środków zewnętrznych i własnych. Gratuluję wójtowi oraz mieszkańcom inicjatywy i realizacji przedsięwzięć, a turystów zachęcam do odwiedzania, bo Olsztyn to wyjątkowo gościnna gmina. – powiedziała posłanka, Izabela Leszczyna.

Na zakończenie odbył się piknik z pieczeniem kiełbasek, grochówką i bigosem, na który zaprosił wykonawca – właściciel Zakładu Usługowo – Handlowego DET, Marek Galant.

O projekcie

W 2014 r. roku Gmina Olsztyn sfinalizowała projekt unijny pn. „Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIV w. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn”.

W ramach inwestycji u podnóża zamku od strony zabytkowego, Spichlerza powstał park z alejkami, nad którymi zawieszono cztery efektowne rzeźby balansujące, znanego w świecie artysty, Jerzego Kędziory. Są także cztery polany rekreacyjne oraz ścieżka do zjazdów górskich. Zadbano również o elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, lampy i stanowiska grillowe. Do wszystkich atrakcji prowadzą ścieżki wytyczone od dwunastu wejść.

Wzdłuż drogi powiatowej Olsztyn – Biskupice, od parkingu pod Górą Biakło do rezerwatu przyrody Sokole Góry, powstała prawie kilometrowa, szeroka na dwa metry, asfaltowa ścieżka rowerowa. Przy rezerwacie przyrody Sokole Góry powstał parking oraz miejsca obsługi zmotoryzowanego turysty. Są tam: wiaty, stoły z ławkami, kosze na śmieci, miejsca piknikowe, stojaki na rowery oraz stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i autokarów.

- Te miejsca tak licznie odwiedzane przez turystów od dawna zasługiwały na zagospodarowanie. Zapraszamy do wypoczynku w Olsztynie - mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

Całkowity koszt zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIV w. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn” to 1 623 500 zł. Startując w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2. „Infrastruktura około turystyczna-podmioty publiczne”, Gmina Olsztyn pozyskała 1 379 975 zł.


Wetter
Max:
Min:
Mehr>>
Suchen