Potrawy
Data dodania: 6 listopadu 2019

"Żur śląski" - Silesian sour soup