Anna Sierszecka
Data dodania: 8 července 2019

Anna Sierszecka


Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego;
dodatkowe uprawnienia: pilot wycieczek, rezydent;
oprowadza w języku polskim, angielskim.

Tel.: 32 253 03 62 (Górnośląski Oddział PTTK)
Mail: a.sierszecka@gmail.com
Dyspozycyjność: do uzgodnienia