Przewodnik

Data dodania: 21.10.2013
Szlak Zabytków Techniki
Przejdź do podglądu atrakcji turystycznych


Opis:

Obiekty na szlaku

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego tworzy 42 obiekty o wyjątkowych walorach historycznych i architektonicznych, które w przeszłości były świadkami rewolucji przemysłowej. Obiekty te związane są z tradycją górniczą i hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, uzdatnianiem wody oraz przemysłem spożywczym. Odwiedzić tu można: czynne zakłady produkcyjne z zabytkowymi parkami maszynowymi, zakłady zachowane jako skanseny, muzea przemysłu oraz techniki, budynki użyteczności publicznej. Co roku, w czerwcu, odbywa się święto Szlaku Zabytków Techniki, czyli Industriada.

Więcej na: www.zabytkitechniki.pl