Przewodnik
Data dodania: 26.08.2013

Rowerowy Szlak Orlich Gniazd

Przejdź do podglądu tras
Przejdź do podglądu atrakcji turystycznych


Opis:

Jura Krakowsko-Częstochowska może być dla zwiedzających i poznających jej walory turystyczne, prawdziwą lekcją historii i przyrody. O niepowtarzalnym uroku Jury decyduje piękny, zróżnicowany krajobraz z malowniczymi wąwozami, ostańcami, jaskiniami, skalistymi wzgórzami i bogatą, czasami unikalną roślinnością. Na jej terenie znajdują się obszary przyrody chronionej, z których najważniejszymi są: Ojcowski Park Narodowy i Zespoły Jurajskich Parków Krajobrazowych. Mają one pod swoją opieką większość terenów Jury. Utworzono również kilkanaście rezerwatów przyrody. Cały obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej został zbudowany na podłożu skał wapiennych, powstałym ze szkieletów i pancerzy zwierząt żyjących w morzach okresu jurajskiego. Śladem tej przeszłości są liczne skamieliny, a do najbardziej znanych należą amonity, charakteryzujące się oryginalnymi, spiralnymi kształtami. Przedziwnie nieraz ukształtowane skały wapienne (ostańce i grupy skalne: grzebienie, iglice, bramy, dziurawce itp.) przypominają często postacie ludzkie, zwierzęta czy przedmioty co znalazło wyraz w nadawanych im nazwach.

Jura Krakowsko-Częstochowska jest największym obszarem w Polsce, na którym występują zjawiska krasowe. Ogółem między Częstochową a Krakowem jest około 900 jaskiń. Należy pamiętać, że prawie wszystkie jaskinie są objęte ochroną razem ze znajdującymi się w nichprzepięknymi naciekami kalcytowymi w formie stalaktytów, stalagmitów, żeber i makaronów. Walory obronne Jury doceniali już ludzie żyjący tu w czasach prehistorycznych. Świadczą o tym odkryte w jaskiniach w okolicach Ojcowa jedne z najstarszych śladów bytowania człowieka na ziemiach polskich.

W czasach wczesnohistorycznych istniało na Wyżynie ponad 20 grodzisk. Jednak najbardziej znane są liczne warownie średniowieczne, których okres świetności przypada na okres panowania Kazimierza Wielkiego (1333 – 1370). Stanowiły one wtedy południowo–zachodnią linię obrony Królestwa Polskiego. Niestety poza Wawelem, Pieskową Skałą, Będzinem i Jasną Górą dzisiaj możemy oglądać tylko ruiny. Są one równie malownicze, a do najciekawszych należą ruiny zamków w Ojcowie, Rabsztynie, Podzamczu, Mirowie, Bobolicach, Smoleniu i Olsztynie oraz mniejsze warownie zwane strażnicami.

Oprócz „Orlich Gniazd” na Jurze znajduje się wiele innych zabytków architektury: pałace, dwory, klasztory czy stare kościoły. Z myślą o licznych zwolennikach turystyki rowerowej, postanowiono w 1998 roku wytyczyć na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej Jurajski Szlak Rowerowy „Orlich Gniazd”. Podobnie jak szlak pieszy o tej samej nazwie jest oznakowany kolorem czerwonym i łączy Kraków z Częstochową. Na Jurajskim Szlaku Rowerowym, którego długość wynosi blisko 190 km, możemy zwiedzić ruiny wielu zamków: Tęczyn, Rabsztyn, Bydlin, Smoleń, Ogrodzieniec, Morsko, Bobolice, Mirów, Ostrężnik i Olsztyn.

Walory przyrodnicze Jury ukaże nam kilka rezerwatów przyrody: Dolina Eliaszówki, Smoleń, Góra Zborów, Ostrężnik i Zielona Góra. Czasami warto zboczyć ze szlaku, aby zobaczyć inne, równie ciekawe i atrakcyjne miejsca na Jurze (np. rezerwat Doliny Mnikowskiej, Pustynię Błędowską czy Złoty Potok). W bezpośredniej bliskości szlaku spotykamy ruiny strażnic obronnych z XIV wieku mieszczące się w Ryczowie, Łutowcu, Przewodziszowicach i Suliszowicach.

Jadąc Jurajskim Szlakiem Rowerowym „Orlich Gniazd” spotkamy drogi o bardzo różnorodnych nawierzchniach: są odcinki po asfalcie (w zdecydowanej większości są to drogi drugorzędne o małym ruchu samochodowym), utwardzonych drogach gruntowych, ale i po nieutwardzonych drogach polnych i leśnych.

Bogata oferta noclegowa (od hoteli po gospodarstwa agroturystyczne) oraz duża ilość restauracji, barów i sklepów, które usytuowane są w bezpośredniej bliskości szlaku, pozwalają na zaplanowanie nawet kilkudniowej wycieczki, bez dźwigania niepotrzebnego ekwipunku.


Trasy
Szlak Rowerowy Orlich Gniazd
Szlak Rowerowy Orlich Gniazd rozpoczyna się w Częstochowie a dokładnie przy dworcu PKP. Następnie prowadzi on w kierunku Olsztyna i tym samym pierwszego na trasie zamku który znajduje się na wzgórzu, jest on przez to pięknie położony co dodaje urokowi temu miejscu.
rowerowy
pieszy
185,9km
0,0km
0,0m
185,9km
0,0km
0,0m
Podsumowanie
nazwa
wartość
całkowity dystans [km]
185,90
Całkowity dystans podjazdów [km]
0,00
Całkowity dystans zjazdów [km]
0,00
Całkowity dystans po płaskim terenie [km]
185,90
Suma podjazdów [m]
0,00
Suma zjazdów [m]
0,00
Minimalna wysokość [m n.p.m.]
0,00
Średnia wysokość [m n.p.m.]
0,00
Maksymalna wysokość [m n.p.m.]
0,00
Minimalna prędkość [km/h]
0,00
Średnia prędkość [km/h]
0,00
Maksymalna prędkość [km/h]
0,00
Minimalna prędkość efektywna [km/h]
0,00
Średnia prędkość efektywna [km/h]
0,00
Maksymalna prędkość efektywna [km/h]
0,00
Minimalna prędkość podjazdów [km/h]
0,00
Średnia prędkość podjazdów [km/h]
0,00
Maksymalna prędkość podjazdów [km/h]
0,00
Minimalna prędkość zjazdów [km/h]
0,00
Średnia prędkość zjazdów [km/h]
0,00
Maksymalna prędkość zjazdów [km/h]
0,00
Minimalna prędkość po płaskim terenie [km/h]
0,00
Średnia prędkość po płaskim terenie [km/h]
0,00
Maksymalna prędkość po płaskim terenie [km/h]
0,00
Całkowity czas trwania wycieczki [min.]
0,00
Efektywny czas trwania wycieczki [min.]
0,00
Całkowity czas podjazdów [min.]
0,00
Całkowity czas zjazdów [min.]
0,00
Całkowity czas przemieszczania się po płaskim terenie [min.]
0,00
Całkowity czas odpoczynku [min.]
0,00
Atrakcje w pobliżu
zobacz więcej