SZCZEGÓŁY ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ
Kategoria: Dziedzictwo kulturowe

Cmentarz żydowski w Lublińcu


Cmentarz żydowski w Lublińcu, położony przy ul. 11 Listopada, jest świadectwem dwustuletniej obecności Żydów w tym śląskim mieście. Pierwsze osoby wyznania mojżeszowego osiedliły się w Lublińcu w drugiej połowie XVIII wieku, wkrótce też powstała tu gmina religijna. W 1845 roku założono niewielki cmentarz, na którym do II wojny światowej pochowano ponad 1100 zmarłych. Wśród nich byli m.in. dziadkowie oraz starsi bracia Edyty Stein, czyli świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża.

Historia Żydów w Lublińcu

Lubliniec to średniej wielkości miasto powiatowe, oddzielone od najbardziej uprzemysłowionej części województwa - Aglomeracji Górnośląskiej - rozległym kompleksem Lasów Lublinieckich. Dzieje Lublińca rozpoczynają się w czasach średniowiecznych – miasto powstało z woli księcia Władysława Opolskiego, w drugiej połowie XIII wieku, a prawa miejskie otrzymało w roku 1300. Przez stulecia Lubliniec pozostawał niewielkim ośrodkiem rzemieślniczym - w połowie XVIII wieku liczył poniżej 700 mieszkańców. W 1742 roku Lubliniec wszedł w skład Królestwa Prus. Wtedy też zaczęli do miasta przybywać starozakonni. W 1779 roku władze pruskie wydały rozporządzenie, aby wszyscy śląscy Żydzi przenieśli się z wiosek do wskazanych miast, tj. Gliwic, Tarnowskich Gór, Mikołowa, Bierunia Starego, Mysłowic i właśnie Lublińca. Nakaz wkrótce cofnięto, ale w Lublińcu społeczność żydowska stała się liczniejsza. Na przełomie XVIII i XIX wieku funkcjonowała już w mieście żydowska gmina wyznaniowa. W 1821 roku zbudowano synagogę, wreszcie, w 1845, założono własny cmentarz. W drugiej połowie XIX wieku społeczność Żydów w Lublińcu wzrosła do blisko 500 osób. Liczba ta znacznie zmalała po przyłączeniu miasta do Polski, w 1922 roku. Podczas II wojny światowej Niemcy wywieźli wszystkich lublinieckich Żydów do gett w Generalnej Guberni - większość zginęła w obozach zagłady. Cmentarz żydowski przy ul. 11 Listopada pierwotnie leżał za miastem. Nekropolia jest obszarowo niewielka, a po wojnie została mocno zdewastowana. Źródła wskazują, że przez cały czas działalności cmentarza pochowano na nim ponad 1100 zmarłych. Na cmentarzu zachowało się niewiele nagrobków, a część z nich umieszczono w lapidarium. Najciekawiej prezentuje się klasycystyczny grobowiec rodziny Koenigsbergów. Co ciekawe, na lublinieckim kirkucie leżą dziadkowie oraz starsi bracia Edyty Stein – żydówki, która po przejściu na katolicyzm wstąpiła do klasztoru, gdzie przybrała imię Teresy Benedykty od Krzyża. Zasłynęła potem jako wybitny filozof. Została zamordowana przez Niemców w Auschwitz. W 1988 roku Jan Paweł II kanonizował Edytę Stein i ogłosił patronką Europy.

Lokalizacja
ulica 11 Listopada 18
42-700 Lubliniec
Lubliniec
Region Lubliniecko-Kłobucki
w mieście
Informacje ogólne
: zabytkowe cmentarze
Ceny i udogodnienia
: wstęp wolny
Dostępność
: cały rok

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Atrakcje
Trasy
Galerie
Pliki dźwiękowe
1528
/Media/Default\.MainStorage/Poi/0ism5jk5.yqx\1528.mp3

W pobliżu
Lubliniec
Będąc w Lublińcu, starym śląskim grodzie (założonym pod koniec XIII w.), warto obejrzeć tutejszy zamek. Lubliniecka rezydencja, wzniesiona przez książąt raciborsko-opolskich i przebudowana w XVII w. w stylu barokowym, posiada interesującą historię. Gościł tu m.in. król Władysław IV Waza, a w czasach potopu szwedzkiego przechowywano tu obraz jasnogórski. Zamek, zdewastowany w czasach PRL i odbudowany na przełomie XX i XXI w., pełni dziś funkcję hotelu oraz centrum konferencyjnego.
Lubliniec
Kościół św. Mikołaja w Lublińcu jest w dzisiejszej formie efektem wielu etapów budowy oraz przebudów, które miały miejsce w kolejnych wiekach. Pierwotnie był to obiekt gotycki, choć w świetle dostępnych źródeł trudno wskazać dokładny rok jego powstania. Później, z wykorzystaniem starych murów, wzniesiono tu budowlę barokową. Kolejne prace, które przypadały na XVII, XVIII i XIX w., doprowadziły do tego, iż obiekt zatracił wyraziste cechy stylowe.
Lubliniec
Układ urbanistyczny centrum współczesnego Lublińca ukształtował się w czasach średniowiecznych, w wyniku lokacji miasta, dokonanej przez książąt opolskich, na prawie niemieckim. Kwadratowy rynek, zwany placem Konrada Mańki oraz odchodzące od niego ulice zabudowane są w dużej części przez domy z XIX wieku. Najcenniejszym obiektem na terenie Starego Miasta jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja, którego obecna bryła pochodzi z XVI wieku.
Lubliniec
Lubliniec był ulubionym miastem urodzonej we Wrocławiu świętej Edyty Stein – siostry karmelitanki Teresy Benedykty od Krzyża, pochodzącej z rodziny żydowskiej i znanej m.in. jako filozof. Było to rodzinne miasto jej matki, a Edyta przyjeżdżała tu odwiedzać dziadków i krewnych. Pamięć o świętej kultywowana jest w mieście, gdzie znajduje się parafia pod jej wezwaniem, a także muzeum, otwarte w 2009 r. Św. Edyta Stein jest także patronką Lublińca.
Lubliniec
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny w Lublińcu wzniesiono w 1653 roku, na ówczesnym przedmieściu. Jego fundatorem był właściciel dóbr lublinieckich, Andrzej Cellary. W ubiegłym wieku świątynia bardzo podupadła, co groziło jej zniszczeniem. Dlatego w latach 1996-2004 została rozebrana i zrekonstruowana. Budowla została zbudowana na zrąb, jest jednonawowa, z dachem pokrytym gontem. Wnętrze ma barokowe.
Lisowice
Historia lisowickiego muzeum jest krótka, lecz interesująca. Miejscowość Lisowice znana jest z prowadzonych z początkiem XXI w. wykopalisk, podczas których znaleziono tutaj szczątki różnych prehistorycznych zwierząt, a także roślin. Jednym z najciekawszych znalezisk były odkryte w Lisowicach skamieniałości należące do… smoka wawelskiego. Niewielkie muzeum działa od 2008 r. Przygotowano tu m.in. atrakcje dla najmłodszych.
zobacz więcej
Szlak Kulinarny Śląskie Smaki
Tarnowskie Góry
Restauracja Hotel Opera to dobra kuchnia i profesjonalna obsługa. Restauracja gwarantuje produkty najwyższej jakości, pr... więcej>>
Zbrosławice
Z włoskiego Collina znaczy wzgórze, a restauracja znajduje się pod wzgórzem w Zbrosławicach. To tu przez ostatni... więcej>>
Częstochowa
Dwupoziomowy lokal kusi własnym produkowanym na miejscu piwem oraz wyjątkową kuchnią z kultowymi już daniami regionalnym... więcej>>
Częstochowa
Restauracja znajduje się w samym centrum miasta, w zabytkowych piwnicach Ratusza Częstochowskiego.