Трассы

Категория: Отмеченный туристический маршрут
Wola - Chałupki
Eurovelo R4
 
автор: Admin
Достопримечательности
Трассы

диограммы

Откуда:
Wola
Куда:
Chałupki

Rowerowy, Zielony szlak turystyczny prowadzący na terenie województwa śląskiego od miejscowości Wola przez Pszczynę, Studzionkę, Strumień, Jastrzębie Zdrój, Godów, Łaziska i Gorzyczki do granicy państwa w Chałupkach. Szlak jest fragmentem trasy EuroVelo – europejskiej sieci szlaków rowerowych i oznaczony jest numerem R4. Jest to projekt Europejskiej Federacji Cyklistów, którego celem jest budowa czternastu długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę. Całkowita długość szlaków ma wynosić ponad 70 tysięcy km. Szlaki te mają sprzyjać rozwojowi turystyki rowerowej na całym kontynencie; budowane są w oparciu o już istniejącą sieć lokalnych, regionalnych oraz krajowych ścieżek i tras rowerowych, łącząc je w jeden system. Najważniejsze atrakcje turystyczne do zobaczenia na śląskim odcinku trasy: w Pszczynie - „Paleja” budynek administracji książęcej, budynek Starostwa Powiatowego, Sąd Grodzki i dawne więzienie, muzeum Prasy Śląskiej, skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”, układ urbanistyczny Pszczyny z rynkiem, kamienicami z XVIII i XIX w., neobarokowym ratuszem i neobarokowym kościołem ewangelickim, ławeczką księżnej Daisy, pokazowa Zagroda Żubrów, Muzeum Zamkowe Zamek w Pszczynie, Park Zamkowy (2 nekropolie, domek chinski, lodownia, bramy), kirkut, kościół Wszystkich Świętych, dwór Ludwikówka; w Studzionce - leśniczówka i bażanciarnia Czerne Doły, kościół Wniebowzięcia NMP; w Strumieniu - zabytkowy układ urbanistyczny, rynek, ratusz, galeria „Pod Ratuszem”, domy przyrynkowe z XIX w., kościół św. Barbary, park z fontanną solankową, „Dolina Górnej Wisły”; w Jastrzębiu Zdroju – uzdrowisko, Park Zdrojowy i zabytkowa zabudowa uzdrowiskowa (Dom Zdrojowy, Muszla Koncertowa, Pijalnia Wód), Galeria Historii Miasta, drewniany kościół św. Barbary i św. Józefa, kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Opatrzności Bożej, kościół NMP Matki Kościoła tzw. silos, kościół NSPJ przy wejściu do Parku Zdrojowego, pomnik Porozumień Jastrzębskich, grób rodziny Witczaków, dwór w Bziu Zameckim, pałac w Jastrzębiu Zdroju – Boryni; w Gołkowicach - drewniany kościół św. Anny; w Łaziskach - drewniany kościół Wszystkich Świętych; w Chałupkach - pałac Rotszyldów, Graniczny Meander Odry.


Основной способ преодоления трассы
Уровень сложности Время путешествия [мин]
Велосипедный лёгкий 270,00 [min]
Другие способы преодоления трассы
Уровень сложности Приблизительное время в пути [мин]
Пешеход лёгкий 1330,00 [min]
Подробные параметры маршрута
Название
Значение
Общее расстояние [км]
87,64
Общее расстояние подъёмов [км]
15,75
Общее расстояние съездов [км]
15,80
Общее расстояние по ровной местности [км]
56,09
Сумма подъёмов [м]
1028,00
Сумма съездов [м]
1061,00
Минимальная высота [м над ур.м.]
189,00
Средняя высота [м над ур.м.]
241,14
Максимальная высота [м над ур.м.]
285,00

Eurovelo R4

Города на маршруте:
Wola; Pszczyna; Studzionka; Strumień; Jastrzębie Zdrój; Godów; Łaziska; Gorzyczki; Chałupki; Brzezinka; Oświęcim; Las; Wygiełzów; Alwernia; Grojec; Rudno; Baczyn; Mników; Cholerzyn; Kryspinów; Kraków; Tarnów; Rzeszów; Przemyśl
Длина маршрута: 380
Длина маршрута в Силезском воеводстве: 88
Поветы: pszczyński
Воеводства: Силезское
Сервис: парковка

Смотреть также

Miedźna
Медна - это довольно старая деревня, основанная в XIII веке. Название деревни происходит не от слова "медь", как можно было бы подумать, а от слова "мёд", и означает - "медовая". Через Mедную в давние времена проходил торговый путь, который назывался Большая Дорога. Истоки местного прихода восходят к первой половине XIV века, в документах указано имя пастора Бернхарда. Стоящий в Медной деревянный костёл является крупнейшим храмом такого типа на пщинской земле. Этот объект включен в туристический маршрут «Путь деревянного зодчества».
Grzawa
Приходской костёл в Гжаве, в повяте пщинском - это одно из самых старых и самых ценных деревянных строений в регионе. Характерная трёхквадратная святыня с крышей, покрытой гонтом, башней и сигнатуркой является старейшим деревянным католическим костёлом. Бревенчатое строение было возведено в XVI веке на месте предыдущего храма. Это один из объектов туристического маршрута «Путь деревянного зодчества».
Lędziny
Добрались ли в IX веке Святые Кирилл и Мефодий, славянские апостолы, с евангелической миссией до сегодняшней Силезии? Многое, а прежде всего традиции, указывают на то, что местом, где они могли огласить Благую Весть, был Холм Клеменса в Лендзинах. Стоит на нем костёл Святого Клеменса, отлично просматриваемый со стороны города Тыхы. Святыня была вознесена в 1769-1772 годах и так вписалась в пейзаж, что изображена даже на гербе города.
Wilamowice
Вилямовице в повяте Бельск – без сомнения одно из самых интересных мест воеводства. Город был основан еще в середине XIII века выходцами из Фризии, Фландрии и других стран Западной Европы. Через века здесь сохранился особый диалект, народные костюмы и обычаи. В округе много памятников старины – дома на Рыночной площади и в других частях города. Вилямовице лежат на Маршруте Деревянного Зодчества.
Wilamowice
Исполинский силуэт костёла Пресвятой Троицы возвышается над Вилямовцами – живописным и наделенным необычайно интересной историей городом, лежащим на север от Бельско-Бялы. Первая святыня стояла в поселении еще во времена средневековья, ту же, которую видим сейчас, начали возводить в 1923 году. Строительство было закончено только через несколько десятков лет. Стиль костёла в Вилямовицах – стрельчатая остроконечная готика, во внутреннем убранстве находится жемчужина – большой по размерам алтарь в стиле неоготики, работа всей жизни Казимира Данка.
Подробнее

Гастрономия

Pstrągarnia w Złotym Potoku jest najstarszym tego typu gospodarstwem hodowlanym na terenie Europy kontynentalnej. Stawy na rzeczce Wiercicy (Jura Krakowsko-Częstochowska) zbudował hrabia Edward Raczyński, właściciel złotopotockiego majątku ziemskiego. Urządzenie stawów zlecił najlepszemu ówczesnemu specjaliście - inżynierowi Michałowi Girdwoyniowi. Pierwsze stawy zarybiono w 1881 roku pstrągami sprowadzonymi z Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.
Powstaliśmy 10 lat temu, aby spełnić nasze marzenia. Te związane z muzyką, końmi, jurą krakowsko – częstochowską i restauracją… Trochę też marzenia o tym, aby mieć coś swojego i pracować dla tego dzieła. Jeśli udało nam się przy okazji sprawić komuś przyjemność, to niezmiernie nam miło. Organizujemy koncerty, recitale, wernisaże, spotkania integracyjne. Latem prowadzimy obozy konne dla dzieci i młodzieży urozmaicone zajęciami językowymi, żeglarskimi, plastycznymi, aktorskimi. Staramy się promować i propagować kulturę, rekreację, sport, turystykę – szczególnie turystykę jeździecką. Co nas napędza ? Widok koni galopujących pod Sokolimi Górami. Zapraszamy ! Zobaczcie je z nami.
Подробнее